Het aanbod voor de cursus dieseltechniek van afgelopen 15 november was dermate hoog dat onze

...
ALV

Tijdens de ALV van 29 november jl. zijn Wiert Omta en Wim Schuur benoemd als bestuurslid. Wim

...

waterfrontDe nog te graven vaargeul staat op de rol van het IIVR (integraal inrichtingsplan Veluwe randmeren).

...

Het Watersportverbond wil een sterke en betrouwbare behartiger zijn van de belangen van de

...

vakantieOok bestuursleden zijn door vakantie afwezig. Daardoor kan het voorkomen dat correspondentie via

...
Monday the 13th. Custom text here.