erelid

De stukken voor de ALV worden weer per mail verzonden.

Naast de jaarstukken is ook geagendeerd een

...

De beginners cursus diesel techniek is vastgesteld op zaterdag 8 november a.s.

Aan het einde van de

...

Beste leden en sympathisanten,
De beginnerscursus dieseltechniek is vastgesteld op zaterdag 15

...
Arie

De Algemene ledenvergadering heeft 28 maart jl. Arie Burggraaf vanwege zijn jarenlange inzet op

...

Afgelopen woensdag de 11e februari is de bezem door de mast gegaan in het clubhuis. Vanaf 09:30

...
Thursday the 15th. Custom text here.