In de maand januari van 2018 wordt naar u de rekening “contributie” verzonden. U ontvangt deze zoals gebruikelijk in uw mailbox.

Tevens wordt aan de leden, waar dit op van toepassing is, de rekening walstroom en winterstalling aangeboden. Ook deze ontvangt u in uw mailbox.

Om mijn administratie zo veel mogelijk te beperken verzoek ik u om de rekening(en) te voldoen binnen het gestelde termijn van 30 dagen na dagtekening. Alvast hiervoor mijn dank.

Meindert de Jong, penningmeester

Tuesday the 7th. Custom text here.