In 2017 hebben er, zoals ieder jaar, leden mutaties plaatsgevonden. Leden beƫindigen het lidmaatschap en nieuwe leden melden zich aan. Dit is een normaal gedrag.

Er hebben zich dit jaar 10 leden aangemeld en 1 sympathisant. 10 leden en 4 sympathisanten hebben zich afgemeld. 1 lid is helaas overleden. Er is dus in 2017 geen groot verschil ontstaan in ons ledenaantal. Geen reden tot bezorgdheid dus.

Wel zijn we meer aan het vergrijzen. De gemiddelde leeftijd per lid bedraagt nu 60,5 jaar. Dat was in 2016 59,5 jaar. Ons oudste lid heeft de respectabele leeftijd van 91 jaar en ons jongste lid is 33 jaar.

Op dit moment bedraagt ons ledenaantal 108 leden en 15 sympathisanten.

Noot: Zodra de rekeningen zijn verzonden door de penningmeester draagt de leden- administratie zorg voor het verzenden van de havenindeling naar u allen. Dit i.v.m. het constateren van mutatie(s) aan onze schepen.

Marco Eelman, ledenadministratie

Monday the 13th. Custom text here.