Vladimir Voûte, catamaranzeiler bij zeilvereniging de Roerkoning (Almere), heeft een klacht over waterplanten ingediend tegen Rijkswaterstaat. Voûte is afgelopen zomer tot drie keer toe vastgelopen in zeeën van waterplanten en is daarbij omgeslagen. Naast materiële schade liep Voûte ook gekneusde ribben op.

De claim die hij indiende bij Rijkswaterstaat werd niet toegekend, maar Voûte werd wel uitgenodigd zij klacht nader toe te lichten. Bij het gesprek werd hij ondersteund door de HISWA en het Watersportverbond. De watersporters van ZV de Roerkoning, andere watersportverenigingen en beheerders van commerciële jachthavens op het IJmeer, Markermeer en Randmeren beschouwen de watersport door de overdaad aan waterplanten in de zomermaanden ten dode opgeschreven. Tijdens zeil- evenementen ondervinden ze extreem veel hinder en ontstaan er gevaarlijke situaties.

Daarnaast is het dit najaar (september t/m november) niet mogelijk om te ankeren door een dikke laag afstervende waterplanten op de bodem. De dikke laag is spiegelglad, waardoor ankers, bij zowel veel als weinig wind, geen grip hebben.

Voûte heeft dit alles in de hoorzitting van Rijkswaterstaat op 22 november in Nieuwegein toegelicht. De catamaranzeiler heeft hierbij duidelijk gemaakt dat hij zijn geliefde sport op het IJmeer en Markermeer niet meer verantwoord kan beoefenen. Zijn oproep was met name gericht op de nautische veiligheid, maar ook pleitte Voûte voor een structurele en preventieve oplossing voor de waterplantenproblematiek in heel Nederland. Tot slot bepleitte hij dat bepaalde delen van het IJmeer en Markermeer blijvend vrijgemaakt moeten worden van waterplanten.

De problematiek is bekend bij Rijkswaterstaat, maar ze konden ter plekke geen oplossing bieden. Voûte krijgt begin 2018 antwoord op zijn vragen.

Het Watersportverbond, de HISWA en Vladimir Voûte hopen dat de antwoorden van Rijkswaterstaat leiden tot oplossingen, zodat de watersporter ook in 2018 hun sport ongehinderd kunnen uitoefenen.

Bericht uit de mailmagazine Watersportverbond 24 november 2017

Monday the 13th. Custom text here.