De vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst loopt een vertraging op van zeker zes tot negen maanden.

In het plan voor Strand Horst is onder meer voorzien in de bouw van een hotel, welnessfaciliteiten, een hal voor het houden van congressen en evenementen, horeca en een winkel. Ook wordt voorzien in dagrecreatie en een aantrekkelijk strand.

Opzet was dat de gemeenteraad 01 februari het bestemmingsplan definitief zou vaststellen. Op basis van inspraak is het college van burgemeester en wethouders echter tot de conclusie gekomen dat alsnog een passende beoordeling moet plaats vinden in het kader van de Wet Natuurbescherming. Zorgvuldigheid is gewenst. Vooral omdat het gaat om natura 2000 gebied (duurzame bescherming van flora en fauna). Het college vindt een aanvullend onderzoek nood- zakelijk.

Uittreksel verslag het Kontakt woensdag 07 februari 2018

Tuesday the 7th. Custom text here.