Geschatte investering zo’n 2500 euro.

Als het aan minister van Nieuwenhuizen ligt dan zullen eigenaren van pleziervaartuigen die geen vuilwatertank aan boord hebben, verplicht een zuiveringsinstallatie moeten aanschaffen als zij ontlasting willen lozen op het oppervlaktewater.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt op grote schaal de regel om ongezuiverd toiletwater te lozen overtreden. Lozen vindt plaats via een afsluitklep onder het waterop- pervlak. Daarom moet de afsluitklep/kraan verzegeld worden zodat direct lozen in het oppervlakte water niet meer mogelijk is. De tanks kunnen dan alleen geleegd worden bij een afzuiginstallatie in een jachthaven. Het besluit is een direct gevolg van een motie die D66 kamerlid Tjeerd de Groot eind vorig jaar indiende.

Er zijn overigens in Nederland nog geen zuiveringsinstallaties voor toiletwater aan boord van pleziervaartuigen verkrijgbaar. Fabrikanten en leveranciers van deze systemen zijn terughoudend.
(uittreksel watersport-tv.nl)

Friday the 5th. Custom text here.