Ermelo, 18 maart 2020

Geachte leden. Het zal niemand zijn ontgaan dat er de afgelopen week door de regering strenge maatregelen zijn afgekondigd in een poging het coronavirus te beteugelen. Daarnaast wordt een dringend beroep gedaan om het aantal sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Zoals al eerder aangegeven wordt deze oproep door de sportbonden ondersteund met een advies om alle georganiseerde clubbijeenkomsten zoals trainingen, grote vergaderingen en werkgroep bijeenkomsten af te gelasten.

In dat kader hebben wij als bestuur van WSV Ermelo besloten om de voorjaar ALV die gepland stond voor 3 april tot nader datum uit te stellen. Als bestuur volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet. Als er in de tussentijd noodzakelijke besluiten genomen moeten worden, zullen wij die nemen binnen de bevoegdheden die in statuten en huishoudelijk reglement zijn opgenomen. In de najaarsvergadering 2019 is de begroting voor 2020 vastgesteld. Het bestuur is voltallig, commissies zijn aan het werk. Kortom ondanks de huidige problematiek kan de vereniging zeker voorlopig goed blijven functioneren.

Via de maandelijkse nieuwsbrief en berichten via de mail zullen we jullie ook op de hoogte houden van zaken die spelen. Wij hopen met elkaar dat de bijzondere omstandigheden waarin wij met z’n allen verkeren in dit land, maar feitelijk in de gehele wereld, in de loop van het vaarseizoen 2020 zich zullen verbeteren.
Allereerst denken we daarbij aan diegenen die ziek zijn en/of kwetsbaar. De oproep om een beetje op elkaar te letten geldt ook voor onze vereniging.

Met een hartelijke groet,
Het bestuur WSV Ermelo

Friday the 5th. Custom text here.