Zoals u heeft gelezen in de nieuwsbrief van onze voorzitter W.P. Omta gaat de lezing over het Watersportverbond en het maaien van de waterplanten in en rondom uw vaargebied helaas niet door vanwege het nog steeds heersende coronavirus op 24 april ’s avonds om 19:30 uur.

Mocht er nog een voortzetting kunnen plaats vinden in de toekomst dan wordt u tijdig geïnformeerd.

Sunday the 25th. Custom text here.