De meest actuele bedieningstijden van bruggen en sluizen staan op vaarweginformatie.nl, klik hier.
Deze site is van Rijks Water Staat en bevat een schat aan informatie.

Ben je wat minder handig met internet, via deze link heb je meteen een kaart met alle bruggen en sluizen.
Verschuif de kaart naar je interesse-gebied, zoom in en klik op de sluis / brug van je interesse; klik dan op 'details' en scroll naar benden voor de bedieningstijden. Onderaan zie je ook nog eens alle berichten betreffende dit object.

Saturday the 27th. Custom text here.