Ga naar de site van het watersportverbond en bekijk het nieuwsartikel

“We mogen weer varen! Zo doen we dat”

of

klik meteen op deze link.

Zoals u heeft gelezen in de nieuwsbrief van onze voorzitter W.P. Omta gaat de lezing over het Watersportverbond en het maaien van de waterplanten in en rondom uw vaargebied helaas niet door vanwege het nog steeds heersende coronavirus op 24 april ’s avonds om 19:30 uur.

Mocht er nog een voortzetting kunnen plaats vinden in de toekomst dan wordt u tijdig geïnformeerd.

Als je naar je boot wilt over de steiger, deze is maar 2 meter breed, doe dan verstandig en wacht dan even op een tegenligger(s) voordat je de steiger opgaat om naar je boot te gaan.

Denk aan de 1,5 meter tussenruimte. Houd je daaraan.

Ook aan denken als je in de kuip bent of op het achterschip, houd afstand met je buurman.

Wees voorzichtig, een overdracht van het coronavirus vindt plaats zonder dat je het direct merkt.

Eveneens wordt de opening vaarseizoen 2020 op 03 mei 2020 gecanceld.

Er wordt verwacht, ondanks de landelijke bepaling van 28 april 2020, dat ook 03 mei en later van kracht blijft.

Jammer, het had een gezellige middag kunnen zijn. Dan maar gewoon op de boot alleen of thuis.

Update 26 maart: maatregelen rond coronavirus voor (water)sport hernieuwd samengevat

De Nederlandse regering heeft 23 maart de maatregelen  aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er heerste onduidelijkheid over de interpretatie van de nieuwe maatregelen in relatie tot sport. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen van kracht blijft tot 6 april. De aanscherping heeft betrekking op evenementen en samenkomsten.De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

  • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval tot en met 6 april gesloten.
  • Alle overige samenkomsten worden tot en met 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden, waaronder:

Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen). Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. In hoeverre hier een haalbare vorm van een algemene ledenvergadering toe kan worden gerekend, wordt nog nader uitgezocht.

  • Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.
  • Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt tot en met 6 april verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden.
  • Er vinden in ieder geval tot en met 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
  • Samen sporten in de buitenlucht kan: Hiervoor geldt dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien uit niet meer dan 3 personen bestaan.


Varen mag dus nog steeds, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin. Ook toegang tot eigen boten en het te water laten van boten kan plaatsvinden. Maak van de tewaterlating geen groepsactiviteit, tref voorzorgsmaatregelen voor vrijwilligers en/of personeel en gebruik het gezonde verstand. Als een vereniging dit niet kan faciliteren, bijvoorbeeld vanwege de gezondheid van vrijwilligers, personeel of de logistiek van de gebouwen, dan begrijpen we dit ook en respecteren we dit besluit. 

Minister-president Mark Rutte zei tijdens de persconferentie: "Een frisse neus halen mag." Varen valt - op een gepaste en verantwoordelijke manier - onder deze uitspraak, maar blijf zoveel mogelijk thuis. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen. Het Watersportverbond wenst u veel sterkte en vooral een goede gezondheid. 

Thursday the 15th. Custom text here.