Eveneens wordt de opening vaarseizoen 2020 op 03 mei 2020 gecanceld.

Er wordt verwacht, ondanks de landelijke bepaling van 28 april 2020, dat ook 03 mei en later van kracht blijft.

Jammer, het had een gezellige middag kunnen zijn. Dan maar gewoon op de boot alleen of thuis.

Update 26 maart: maatregelen rond coronavirus voor (water)sport hernieuwd samengevat

De Nederlandse regering heeft 23 maart de maatregelen  aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er heerste onduidelijkheid over de interpretatie van de nieuwe maatregelen in relatie tot sport. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen van kracht blijft tot 6 april. De aanscherping heeft betrekking op evenementen en samenkomsten.De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

  • Evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 juni 2020.
  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn in ieder geval tot en met 6 april gesloten.
  • Alle overige samenkomsten worden tot en met 6 april verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden, waaronder:

Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen). Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. In hoeverre hier een haalbare vorm van een algemene ledenvergadering toe kan worden gerekend, wordt nog nader uitgezocht.

  • Wat betreft de trainingen en competities wordt uiterlijk 6 april besloten of die weer kunnen starten of dat de maatregel verlengd wordt. Voor evenementen met vergunnings- en meldplicht geldt dat die tot in ieder geval 1 juni niet kunnen plaatsvinden.
  • Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt tot en met 6 april verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden.
  • Er vinden in ieder geval tot en met 6 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte.
  • Samen sporten in de buitenlucht kan: Hiervoor geldt dezelfde eenvoudige richtlijn als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer je last hebt van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien uit niet meer dan 3 personen bestaan.


Varen mag dus nog steeds, op eigen verantwoordelijkheid en met de (morele) oproep achter de maatregelen: vermijd contact, geen groepsgebeuren en houd 1,5 meter afstand. Praktisch betekent dit dat varen alleen nog mogelijk is als individu of met het gezin. Ook toegang tot eigen boten en het te water laten van boten kan plaatsvinden. Maak van de tewaterlating geen groepsactiviteit, tref voorzorgsmaatregelen voor vrijwilligers en/of personeel en gebruik het gezonde verstand. Als een vereniging dit niet kan faciliteren, bijvoorbeeld vanwege de gezondheid van vrijwilligers, personeel of de logistiek van de gebouwen, dan begrijpen we dit ook en respecteren we dit besluit. 

Minister-president Mark Rutte zei tijdens de persconferentie: "Een frisse neus halen mag." Varen valt - op een gepaste en verantwoordelijke manier - onder deze uitspraak, maar blijf zoveel mogelijk thuis. Wij vertrouwen op de verantwoordelijkheid van verenigingen en watersporters om in lijn met de maatregelen en adviezen te handelen. Het Watersportverbond wenst u veel sterkte en vooral een goede gezondheid. 

Door de coronavirus wordt het onderhoud aan de haven uitgesteld. Aan onderhoud wordt gedacht aan het snoeien van de knotwilgen, het afspuiten van de steigers, het reinigen van de ruimte om het clubhuis etc.

Gelukkig zijn er afgelopen najaar veel steigerplanken vervangen. Deze zijn nog van goede kwaliteit.

Als het onderhoud aan de haven weer mogelijk is, wordt u tijdig geïnformeerd.

Jan Welink,
havenmeester WSV Ermelo

Het waterwegenvignet van België is gewijzigd naar een digitale waterwegenvergunning. Lees de onderstaande gegevens indien u in België gaat varen of aanmeren.

De Vlaamse Waterweg Havenstraat 44 3500 Hasselt
Tel 011 29 84 00, BTW 0216.173.309
vlaamsewaterweg.be

Betreft: Digitale waterwegenvergunning vanaf 1/4/2020

Geachte heer, Geachte mevrouw,
U kocht in het verleden een waterwegenvignet om te varen op onze Vlaamse waterwegen. Wij informeren u graag dat dit vignet vanaf 1 april vervangen wordt door een nieuwe, digitale waterwegenvergunning.

We wuiven dus het klassieke vignet uit. Vaarwel stickers op de vaartuigen. Welkom papierloze toekomst. De duur van een vergunning is voortaan ook flexibel, van een dag, enkele dagen of maanden, tot een jaar. U kiest zelf wat de startdag van uw vergunning is en hoelang deze geldig is.

De nieuwe vergunning kunt u vanaf nu al aankopen via www.visuris.be/waterwegenvergunning. Want vanaf 1 april moet elk vaartuig op de waterweg, varend of aangemeerd, over een geldende vergunning beschikken.

Voor welke vaartuigen de waterwegvergunning vereist is, welke de bijbehorende tarieven zijn ….. kortom: alle nodige informatie over de digitale waterwegenvergunning kunt u terugvinden op www.visuris.be/waterwegenvergunning.

Wij hopen u dit jaar opnieuw te mogen verwelkomen op onze waterwegen, met uw gloednieuwe waterwegenvergunning.

Met vriendelijke groeten,

Ben Nauwelaers,
communicatieverantwoordelijke De Vlaamse Waterweg nv

Ermelo, 18 maart 2020

Geachte leden. Het zal niemand zijn ontgaan dat er de afgelopen week door de regering strenge maatregelen zijn afgekondigd in een poging het coronavirus te beteugelen. Daarnaast wordt een dringend beroep gedaan om het aantal sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Zoals al eerder aangegeven wordt deze oproep door de sportbonden ondersteund met een advies om alle georganiseerde clubbijeenkomsten zoals trainingen, grote vergaderingen en werkgroep bijeenkomsten af te gelasten.

In dat kader hebben wij als bestuur van WSV Ermelo besloten om de voorjaar ALV die gepland stond voor 3 april tot nader datum uit te stellen. Als bestuur volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet. Als er in de tussentijd noodzakelijke besluiten genomen moeten worden, zullen wij die nemen binnen de bevoegdheden die in statuten en huishoudelijk reglement zijn opgenomen. In de najaarsvergadering 2019 is de begroting voor 2020 vastgesteld. Het bestuur is voltallig, commissies zijn aan het werk. Kortom ondanks de huidige problematiek kan de vereniging zeker voorlopig goed blijven functioneren.

Via de maandelijkse nieuwsbrief en berichten via de mail zullen we jullie ook op de hoogte houden van zaken die spelen. Wij hopen met elkaar dat de bijzondere omstandigheden waarin wij met z’n allen verkeren in dit land, maar feitelijk in de gehele wereld, in de loop van het vaarseizoen 2020 zich zullen verbeteren.
Allereerst denken we daarbij aan diegenen die ziek zijn en/of kwetsbaar. De oproep om een beetje op elkaar te letten geldt ook voor onze vereniging.

Met een hartelijke groet,
Het bestuur WSV Ermelo

Sunday the 25th. Custom text here.