Door de coronavirus wordt het onderhoud aan de haven uitgesteld. Aan onderhoud wordt gedacht aan het snoeien van de knotwilgen, het afspuiten van de steigers, het reinigen van de ruimte om het clubhuis etc.

Gelukkig zijn er afgelopen najaar veel steigerplanken vervangen. Deze zijn nog van goede kwaliteit.

Als het onderhoud aan de haven weer mogelijk is, wordt u tijdig geïnformeerd.

Jan Welink,
havenmeester WSV Ermelo

Het waterwegenvignet van België is gewijzigd naar een digitale waterwegenvergunning. Lees de onderstaande gegevens indien u in België gaat varen of aanmeren.

De Vlaamse Waterweg Havenstraat 44 3500 Hasselt
Tel 011 29 84 00, BTW 0216.173.309
vlaamsewaterweg.be

Betreft: Digitale waterwegenvergunning vanaf 1/4/2020

Geachte heer, Geachte mevrouw,
U kocht in het verleden een waterwegenvignet om te varen op onze Vlaamse waterwegen. Wij informeren u graag dat dit vignet vanaf 1 april vervangen wordt door een nieuwe, digitale waterwegenvergunning.

We wuiven dus het klassieke vignet uit. Vaarwel stickers op de vaartuigen. Welkom papierloze toekomst. De duur van een vergunning is voortaan ook flexibel, van een dag, enkele dagen of maanden, tot een jaar. U kiest zelf wat de startdag van uw vergunning is en hoelang deze geldig is.

De nieuwe vergunning kunt u vanaf nu al aankopen via www.visuris.be/waterwegenvergunning. Want vanaf 1 april moet elk vaartuig op de waterweg, varend of aangemeerd, over een geldende vergunning beschikken.

Voor welke vaartuigen de waterwegvergunning vereist is, welke de bijbehorende tarieven zijn ….. kortom: alle nodige informatie over de digitale waterwegenvergunning kunt u terugvinden op www.visuris.be/waterwegenvergunning.

Wij hopen u dit jaar opnieuw te mogen verwelkomen op onze waterwegen, met uw gloednieuwe waterwegenvergunning.

Met vriendelijke groeten,

Ben Nauwelaers,
communicatieverantwoordelijke De Vlaamse Waterweg nv

Ermelo, 18 maart 2020

Geachte leden. Het zal niemand zijn ontgaan dat er de afgelopen week door de regering strenge maatregelen zijn afgekondigd in een poging het coronavirus te beteugelen. Daarnaast wordt een dringend beroep gedaan om het aantal sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Zoals al eerder aangegeven wordt deze oproep door de sportbonden ondersteund met een advies om alle georganiseerde clubbijeenkomsten zoals trainingen, grote vergaderingen en werkgroep bijeenkomsten af te gelasten.

In dat kader hebben wij als bestuur van WSV Ermelo besloten om de voorjaar ALV die gepland stond voor 3 april tot nader datum uit te stellen. Als bestuur volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet. Als er in de tussentijd noodzakelijke besluiten genomen moeten worden, zullen wij die nemen binnen de bevoegdheden die in statuten en huishoudelijk reglement zijn opgenomen. In de najaarsvergadering 2019 is de begroting voor 2020 vastgesteld. Het bestuur is voltallig, commissies zijn aan het werk. Kortom ondanks de huidige problematiek kan de vereniging zeker voorlopig goed blijven functioneren.

Via de maandelijkse nieuwsbrief en berichten via de mail zullen we jullie ook op de hoogte houden van zaken die spelen. Wij hopen met elkaar dat de bijzondere omstandigheden waarin wij met z’n allen verkeren in dit land, maar feitelijk in de gehele wereld, in de loop van het vaarseizoen 2020 zich zullen verbeteren.
Allereerst denken we daarbij aan diegenen die ziek zijn en/of kwetsbaar. De oproep om een beetje op elkaar te letten geldt ook voor onze vereniging.

Met een hartelijke groet,
Het bestuur WSV Ermelo

Eind januari of begin februari in 2020 gaat de penningmeester de rekeningen contributie, verbruik walstroom 2019 en liggeld winter 2019/2020 versturen via de mail.

Wilt u dan zo vriendelijk zijn om in die periode uw mailbox te raadplegen.

Meindert de Jong,
penningmeester WSV Ermelo

Van de F-, G- en H steiger zijn de slanghaspels verwijderd en opgeslagen in de berging.

De leidingen voor de watertoevoer zijn doorgeblazen om bevriezen te voorkomen. Er is dus geen water meer op de steigers.

In het voorjaar 2020 worden de haspels weer op de steigers geplaatst. Als deze weer zijn geplaatst ontvangt u een bericht.

Jan Welink,
havenmeester WSV Ermelo

Thursday the 15th. Custom text here.