Op woensdag 11 september is er gevaren met de vitale ouderen van SWO-Ermelo.

Dit heeft een hoge positieve bijdrage geleverd aan al deze personen. Het was een geweldige middag voor hun en tevens ook voor de schippers.

Lees hier het verslag hiervan op onze website. Je treft tevens in dit verslag een link aan naar de foto’s die zijn gemaakt.

Het werkvlot van WSV Ermelo ligt aan het begin van de G steiger onder het loopgedeelte c.q. de steigerplanken. U kunt van het vlot gebruik maken om de buitenzijde van uw boot schoon te maken of reparaties uit te voeren. Op het vlot ligt een peddel om het vlot te verplaatsen.

Zorg er voor dat na uw werkzaamheden het vlot zo dicht mogelijk weer wordt aangelijnd tegen de walkant aan de twee kikkers die gemonteerd zijn aan het begin van deze steiger. Hierdoor wordt bereikt dat het vlot vrij ligt van de boxen G-01 en G-02.

Zorg er tevens voor dat de peddel weer wordt vastgeknoopt aan een lijn, met harde wind waait deze anders van het vlot.

Geschatte investering zo’n 2500 euro.

Als het aan minister van Nieuwenhuizen ligt dan zullen eigenaren van pleziervaartuigen die geen vuilwatertank aan boord hebben, verplicht een zuiveringsinstallatie moeten aanschaffen als zij ontlasting willen lozen op het oppervlaktewater.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt op grote schaal de regel om ongezuiverd toiletwater te lozen overtreden. Lozen vindt plaats via een afsluitklep onder het waterop- pervlak. Daarom moet de afsluitklep/kraan verzegeld worden zodat direct lozen in het oppervlakte water niet meer mogelijk is. De tanks kunnen dan alleen geleegd worden bij een afzuiginstallatie in een jachthaven. Het besluit is een direct gevolg van een motie die D66 kamerlid Tjeerd de Groot eind vorig jaar indiende.

Er zijn overigens in Nederland nog geen zuiveringsinstallaties voor toiletwater aan boord van pleziervaartuigen verkrijgbaar. Fabrikanten en leveranciers van deze systemen zijn terughoudend.
(uittreksel watersport-tv.nl)

Tijdens de HISWA Amsterdam Boat Show hebben het Watersportverbond en de HISWA Vereniging samen een nieuwe stichting in het leven geroepen die water- planten gaan maaien op het IJmeer en Markermeer.

De directeur van de HISWA Vereniging, Geert Dijks, zette samen met Arno van Gerven, directeur van het Water- sportverbond, in het bijzijn van een notaris hun hand- tekening onder de statuten. De oprichting van de nieuwe stichting is daarmee een feit.

Wil je meer weten ga naar www.watersportverbond.nl

(Uittreksel Nieuwsbrief Watersportverbond d.d. 15-03-2019)

Even voorstellen:
De gebroeders Rob en Raymond Viset zijn beide lid van onze vereniging. Rob ligt met zijn boot aan de H-steiger in box 24 en Raymond is aangemeld op de wachtlijst voor eveneens een box van 1200x400m.

Beide hebben een bijzondere sport. Zij beoefenen nl. de duiksport en zijn bereid om vrijblijvend onze leden te ondersteunen. Mocht het zijn dat je per ongeluk een vermoedelijke onderwaterschade hebt opgelopen dan zijn zij bereid om een onderwater inspectie uit te voeren. Zij kunnen dan een indicatie geven van de mogelijke schade.
Ook willen zij je helpen om je te water geraakte bril of sleutels vanaf de bodem op te vissen.

Om privacy reden worden geen telefoon- en emailgegevens in dit bericht vermeld.
Wil je een beroep doen op hun kunnen mail dan een bericht naar de ledenadministratie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. De ledenadministratie zorgt dan voor het contact.

Saturday the 27th. Custom text here.