Het werkvlot van WSV Ermelo ligt aan het begin van de G steiger onder het loopgedeelte c.q. de steigerplanken. U kunt van het vlot gebruik maken om de buitenzijde van uw boot schoon te maken of reparaties uit te voeren. Op het vlot ligt een peddel om het vlot te verplaatsen.

Zorg er voor dat na uw werkzaamheden het vlot zo dicht mogelijk weer wordt aangelijnd tegen de walkant aan de twee kikkers die gemonteerd zijn aan het begin van deze steiger. Hierdoor wordt bereikt dat het vlot vrij ligt van de boxen G-01 en G-02.

Zorg er tevens voor dat de peddel weer wordt vastgeknoopt aan een lijn, met harde wind waait deze anders van het vlot.

Geschatte investering zo’n 2500 euro.

Als het aan minister van Nieuwenhuizen ligt dan zullen eigenaren van pleziervaartuigen die geen vuilwatertank aan boord hebben, verplicht een zuiveringsinstallatie moeten aanschaffen als zij ontlasting willen lozen op het oppervlaktewater.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt op grote schaal de regel om ongezuiverd toiletwater te lozen overtreden. Lozen vindt plaats via een afsluitklep onder het waterop- pervlak. Daarom moet de afsluitklep/kraan verzegeld worden zodat direct lozen in het oppervlakte water niet meer mogelijk is. De tanks kunnen dan alleen geleegd worden bij een afzuiginstallatie in een jachthaven. Het besluit is een direct gevolg van een motie die D66 kamerlid Tjeerd de Groot eind vorig jaar indiende.

Er zijn overigens in Nederland nog geen zuiveringsinstallaties voor toiletwater aan boord van pleziervaartuigen verkrijgbaar. Fabrikanten en leveranciers van deze systemen zijn terughoudend.
(uittreksel watersport-tv.nl)

De gezamenlijke activiteit met Jachthaven Strand Horst op 25 mei is komen te vervallen.
Jachthaven Strand Horst heeft bij WSV Ermelo aangegeven dat zij dit jaar om diverse reden niet in de gelegenheid zijn een bijdrage te leveren aan deze dag.

Hopelijk volgend jaar weer wel.
(lees tevens het uitgebreid bericht van onze voorzitter).

De activiteitenlijst is aangepast.

Ook dit jaar wordt gezamelijk door de WV Zeewolde en de WV Flevo de Woensdagavond Competitie georganiseerd. De inschrijving staat ook open voor leden van onze vereniging.

Wat de WAC is en hoe u kunt inschrijven staat op de site van WVZeewolde en van WVFlevo.

In week 13 worden de drinkwaterhaspels weer geplaatst op de F- G- en H steiger en dus ook de waterdruk.
U kunt dan weer de watertank vullen van uw boot en een keteltje water aftappen. Daniël Scholts en Jan Welink zorgen voor de uitvoer.

Let op !!!, alleen de watertank vullen en een keteltje, dus niet de boot afspuiten/ spoelen. Het water in de haven is voldoende schoon om hiermee uw boot te reinigen.

Jan Welink (havenmeester WSV Ermelo)

Sunday the 25th. Custom text here.