Excursie Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat Dordrecht

Er zijn veel drukke verkeersknooppunten in Nederland, maar het knooppunt in Dordrecht spant toch echt de kroon. Het gebied dat door de verkeerscentrale wordt beheerd is het drukste knooppunt van Europa. Er wordt voor een correcte afhandeling van de scheepvaart gezorgd op Oude Maas, Dordtse Kil, de Noord en de Beneden Merwede.

De Doerakclub was op 3 februari en 3 maart jl. in de gelegenheid om de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Dordrecht te bezoeken.

Met 89 aanmeldingen was er zeer veel belangstelling en konden 60 Doerakkers de Verkeerscentrale bezoeken (helaas moest een aantal belangstellenden op de wachtlijst blijven staan (maar wie weet....in de toekomst....).

Het bezoek aan de Verkeerscentrale was zeer de moeite waard, mede door de presentatie van beide verkeersleiders, waaruit bleek dat er naast het 'bewaken' van de beroepsscheepvaart ook veel aandacht wordt geschonken aan de pleziervaart, opdat beide waterweggebruikers verantwoord en veilig gebruik kunnen maken van dit drukke scheepvaartknooppunt. Een rondleiding op een patrouillevaartuig sloot deze plezierige en leerzame excursie af.

Het verslag van de excursie op3 maart, opgesteld door Andre en Georry Bleuanus, kunt u binnenkort lezen in ons clubblad, het verslag van 3 maart, opgesteld door Herman en Tijna Rienties, kunt u hier lezen. Aan het einde van het verslag vindt u een link naar de Fotoslideshow in de Film Foto Gallery.

Momenteel wordt door de provincie Noord-Holland, de Coƶperatie Gastvrije Randmeren, Platform Waterrecreatie, Hiswa vereniging, Sportvisserij Nederland en het Watersportverbond hard gewerkt aan een voorstel over het aanpakken van waterplanten. Het voorstel moet inzicht geven in wat er gedaan moet worden op korte en lange termijn op de Randmeren, IJmeer en het Markermeer. Het voorstel behelst maaien, betonnen van recreatief water en het verdiepen van water.

Al deze plannen zijn gebouwd op wensen van niet alleen watersportverenigingen en commerciƫle jachthavens, maar ook van andere partijen zoals gemeenten, provincies en andere private partijen als sportbonden en natuur- en milieupartijen. De plannen zijn verbeeld op kaarten van genoemde gebieden. Op 6 en 7 februari werden de plannen toegelicht aan vertegenwoordigers van de private partijen. Na hun instemming worden de plannen vertaald in kosten.

We hopen eind februari onze plannen gereed te hebben zodat de gedeputeerde van Noord-Holland onze plannen kan inbrengen bij de staten van deze provincies. Na hun goedkeuring worden de plannen ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dan hopen we meer duidelijkheid te hebben over de vragen wat, hoe, wanneer en wie de plannen gaat uitvoeren.

Wilt u meer informatie? Mail dan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Onderstaand een kostenoverzicht van uw motorservicebeurt en een servicebeurt voor de winter.

Ga naar site van botenwacht-onderhoud, of klik op 'bereken uw motor servicebeurt' hieronder.REGULIERE SERVICEBEURT OP LOCATIE

Bereken uw motor servicebeurt

 • Accu's controleren
 • Alarmen testen
 • Brandstoffilter vernieuwen
 • Brandstoftoevoer en retourleidingen controleren
 • Visuele inspectie buitenkant motor
 • Controle motor op lekkages
 • Controle V-snaar inclusief eventueel spannen
 • Dieseltank controleren en indien mogelijk water aftappen
 • Wierpot schoonmaken
 • Koelwatersysteem controleren op lekkages
 • Koelwaterpomp controleren en impeller vervangen
 • Oliefilter vervangen
 • Smeerolie verversen
 • Controle oliepeil keerkoppeling en eventueel aanvullen.
 • Thermostaatklep en huis controleren.

WINTERSERVICEBEURT OP LOCATIE

Bereken uw motor servicebeurt

 • Aftappen koelsysteem (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Aftappen koelsysteem (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Koelsysteem vullen met koelvloeistof (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Controle koelvloeistof incl. eventueel bijvullen (bij intern koelsysteem)
 • Accu's testen
 • Alarmen testen
 • Brandstoffilter vernieuwen
 • Brandstoftoevoer en retourleidingen controleren
 • Visuele inspectie buitenkant motor
 • Controle motor op lekkages
 • Controle V-snaar inclusief eventueel spannen
 • Dieseltank controleren en indien mogelijk water aftappen
 • **Wierpot schoonmaken
 • Koelwatersysteem controleren op lekkages
 • Koelwaterpomp controleren en impeller vervangen
 • Oliefilter vervangen
 • Smeerolie verversen
 • Controle oliepeil keerkoppeling en eventueel aanvullen.
 • Thermostaatklep en huis controleren.

De vaststelling van het bestemmingsplan Strand Horst loopt een vertraging op van zeker zes tot negen maanden.

In het plan voor Strand Horst is onder meer voorzien in de bouw van een hotel, welnessfaciliteiten, een hal voor het houden van congressen en evenementen, horeca en een winkel. Ook wordt voorzien in dagrecreatie en een aantrekkelijk strand.

Opzet was dat de gemeenteraad 01 februari het bestemmingsplan definitief zou vaststellen. Op basis van inspraak is het college van burgemeester en wethouders echter tot de conclusie gekomen dat alsnog een passende beoordeling moet plaats vinden in het kader van de Wet Natuurbescherming. Zorgvuldigheid is gewenst. Vooral omdat het gaat om natura 2000 gebied (duurzame bescherming van flora en fauna). Het college vindt een aanvullend onderzoek nood- zakelijk.

Uittreksel verslag het Kontakt woensdag 07 februari 2018

De bedieningstijden van de provinciale sluizen en bruggen worden met ingang van het vaarseizoen 2018 (1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018) voor de gehele provincie op zaterdag en zondag verruimd van 19:00 naar 22:00 uur. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de vaarwegen in Flevoland, omdat men hierdoor langer op het water kan verblijven.

Na het vaarseizoen 2018 wordt op basis van ervaringen bekeken of de sluitingstijden van de provinciale bruggen en sluizen eventueel verder moeten worden aangepast.

Mooi nieuws volgens de betrokken regioteams IJsselmeer/Markermeer en Randmeren van het Watersportverbond. De regioteams houden het in de gaten.

Meer info over de werkzaamheden van de regioteams is hier te vinden. 

Bericht email magazine Watersportverbond van 26-01-2018

Wednesday the 22nd. Custom text here.