Onderstaand een kostenoverzicht van uw motorservicebeurt en een servicebeurt voor de winter.

Ga naar site van botenwacht-onderhoud, of klik op 'bereken uw motor servicebeurt' hieronder.REGULIERE SERVICEBEURT OP LOCATIE

Bereken uw motor servicebeurt

 • Accu's controleren
 • Alarmen testen
 • Brandstoffilter vernieuwen
 • Brandstoftoevoer en retourleidingen controleren
 • Visuele inspectie buitenkant motor
 • Controle motor op lekkages
 • Controle V-snaar inclusief eventueel spannen
 • Dieseltank controleren en indien mogelijk water aftappen
 • Wierpot schoonmaken
 • Koelwatersysteem controleren op lekkages
 • Koelwaterpomp controleren en impeller vervangen
 • Oliefilter vervangen
 • Smeerolie verversen
 • Controle oliepeil keerkoppeling en eventueel aanvullen.
 • Thermostaatklep en huis controleren.

WINTERSERVICEBEURT OP LOCATIE

Bereken uw motor servicebeurt

 • Aftappen koelsysteem (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Aftappen koelsysteem (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Koelsysteem vullen met koelvloeistof (bij koelsysteem met buitenwater)
 • Controle koelvloeistof incl. eventueel bijvullen (bij intern koelsysteem)
 • Accu's testen
 • Alarmen testen
 • Brandstoffilter vernieuwen
 • Brandstoftoevoer en retourleidingen controleren
 • Visuele inspectie buitenkant motor
 • Controle motor op lekkages
 • Controle V-snaar inclusief eventueel spannen
 • Dieseltank controleren en indien mogelijk water aftappen
 • **Wierpot schoonmaken
 • Koelwatersysteem controleren op lekkages
 • Koelwaterpomp controleren en impeller vervangen
 • Oliefilter vervangen
 • Smeerolie verversen
 • Controle oliepeil keerkoppeling en eventueel aanvullen.
 • Thermostaatklep en huis controleren.

I.v.m. een minder comfortabele ligplaats van de walkant/rietkraag aan de F, G en H steiger heeft het bestuur besloten om de lengte op 5 meter en de breedte op 2 meter vast te stellen. Een walkant/rietkraag ligplaats bedraagt dus 10 m².

De huurprijs walkant/rietkraag wordt vastgesteld voor het gehele jaar en de m² prijs is gelijk gesteld aan de m² prijs van de steigerboxen. Hierdoor ontstaat er een geringe reductie voor deze walkant/rietkraag ligplaatsen.

Beste leden van de Watersportvereniging,
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die met ons mee heeft geleefd tijdens het ziekbed van Henk en de periode daarna. Een kaartje, een gebakken scholletje, een bezoekje, het heeft ons allemaal goed gedaan.
Ik blijf lid van de Watersportvereniging en hoop jullie weer eens te ontmoeten in het clubhuis.

Met groeten, ook namens de kinderen,
Ans ScholtsDe Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ermelo, gehouden op maandag 07 januari j.l., stond in het teken van “Sportief Ermelo”. Diverse sportverenigingen hadden zich aangemeld om middels een kraam met luifel hun sportthema te presenteren.

Ook WSV Ermelo had voor die dag een kraam opgebouwd in de zaal “Burgerzaken” van het gemeentehuis met natuurlijk ons watersportthema. Dit werd ondersteund door het vertonen van diverse films over de watersport en het zichtbaar maken van foto’s en materiaal uit ons clubhuis. Er was zelfs een complete Optimist opgetuigd. Ook het windvaantje ontbrak niet.

Opvallend was dat een aantal bezoekers niet op de hoogte waren dat er aan de overkant van de A-28 een watersportvereniging Ermelo actief is. Het is dus goed dat wij hieraan bekendheid hebben gegeven om een stand op te bouwen. We kijken terug op een geslaagde en gezellige dag met heel veel bezoekers die geïnteresseerd waren om de sportkramen te bezoeken en om onze burgervader een goed nieuwjaar te wensen.

 

Bedankje namens de gemeente.
Lang deze weg willen wij u van harte bedanken voor uw inzet om de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ermelo tot een succes te maken. Naar onze schatting zijn er meer dan 1.000 bezoekers geweest en – wat veel belangrijker is – iedereen was enthousiast over de presentaties en de sfeer. Nogmaals hartelijk dank.

Via deze link treft u de fotonimpressie aan van de avond.

Met vriendelijke groet,

J.J.A.M. (Sjef) Oerlemans 
Coördinator team communicatie
Gemeente Ermelo

Saturday the 27th. Custom text here.