Vladimir Voûte, catamaranzeiler bij zeilvereniging de Roerkoning (Almere), heeft een klacht over waterplanten ingediend tegen Rijkswaterstaat. Voûte is afgelopen zomer tot drie keer toe vastgelopen in zeeën van waterplanten en is daarbij omgeslagen. Naast materiële schade liep Voûte ook gekneusde ribben op.

De claim die hij indiende bij Rijkswaterstaat werd niet toegekend, maar Voûte werd wel uitgenodigd zij klacht nader toe te lichten. Bij het gesprek werd hij ondersteund door de HISWA en het Watersportverbond. De watersporters van ZV de Roerkoning, andere watersportverenigingen en beheerders van commerciële jachthavens op het IJmeer, Markermeer en Randmeren beschouwen de watersport door de overdaad aan waterplanten in de zomermaanden ten dode opgeschreven. Tijdens zeil- evenementen ondervinden ze extreem veel hinder en ontstaan er gevaarlijke situaties.

Daarnaast is het dit najaar (september t/m november) niet mogelijk om te ankeren door een dikke laag afstervende waterplanten op de bodem. De dikke laag is spiegelglad, waardoor ankers, bij zowel veel als weinig wind, geen grip hebben.

Voûte heeft dit alles in de hoorzitting van Rijkswaterstaat op 22 november in Nieuwegein toegelicht. De catamaranzeiler heeft hierbij duidelijk gemaakt dat hij zijn geliefde sport op het IJmeer en Markermeer niet meer verantwoord kan beoefenen. Zijn oproep was met name gericht op de nautische veiligheid, maar ook pleitte Voûte voor een structurele en preventieve oplossing voor de waterplantenproblematiek in heel Nederland. Tot slot bepleitte hij dat bepaalde delen van het IJmeer en Markermeer blijvend vrijgemaakt moeten worden van waterplanten.

De problematiek is bekend bij Rijkswaterstaat, maar ze konden ter plekke geen oplossing bieden. Voûte krijgt begin 2018 antwoord op zijn vragen.

Het Watersportverbond, de HISWA en Vladimir Voûte hopen dat de antwoorden van Rijkswaterstaat leiden tot oplossingen, zodat de watersporter ook in 2018 hun sport ongehinderd kunnen uitoefenen.

Bericht uit de mailmagazine Watersportverbond 24 november 2017

In 2017 hebben er, zoals ieder jaar, leden mutaties plaatsgevonden. Leden beëindigen het lidmaatschap en nieuwe leden melden zich aan. Dit is een normaal gedrag.

Er hebben zich dit jaar 10 leden aangemeld en 1 sympathisant. 10 leden en 4 sympathisanten hebben zich afgemeld. 1 lid is helaas overleden. Er is dus in 2017 geen groot verschil ontstaan in ons ledenaantal. Geen reden tot bezorgdheid dus.

Wel zijn we meer aan het vergrijzen. De gemiddelde leeftijd per lid bedraagt nu 60,5 jaar. Dat was in 2016 59,5 jaar. Ons oudste lid heeft de respectabele leeftijd van 91 jaar en ons jongste lid is 33 jaar.

Op dit moment bedraagt ons ledenaantal 108 leden en 15 sympathisanten.

Noot: Zodra de rekeningen zijn verzonden door de penningmeester draagt de leden- administratie zorg voor het verzenden van de havenindeling naar u allen. Dit i.v.m. het constateren van mutatie(s) aan onze schepen.

Marco Eelman, ledenadministratie

In de maand januari van 2018 wordt naar u de rekening “contributie” verzonden. U ontvangt deze zoals gebruikelijk in uw mailbox.

Tevens wordt aan de leden, waar dit op van toepassing is, de rekening walstroom en winterstalling aangeboden. Ook deze ontvangt u in uw mailbox.

Om mijn administratie zo veel mogelijk te beperken verzoek ik u om de rekening(en) te voldoen binnen het gestelde termijn van 30 dagen na dagtekening. Alvast hiervoor mijn dank.

Meindert de Jong, penningmeester

Geslaagde informatiemarkt over plannen recreatiegebied Strand Horst

Op woensdag 30 maart organiseerde de gemeente Ermelo een informatiemarkt over recreatiegebied Strand Horst. Aan deze markt werkten 11 verschillende organisaties mee die hun initiatieven en plannen aan de bezoekers presenteerden. Ongeveer 130 enthousiaste belangstellenden bezochten de informatiemarkt in het clubhuis van voetbalvereniging F.C. Horst.

Ontwikkelingen

Bezoekers konden een rondje langs de standhouders maken en informatie inwinnen over de initiatieven en plannen van LeisureLands, Wok-inn, McDonalds, Telstar Surf, Van den Brink Vastgoed, Bellini’s, Jachthaven Strand Horst, Pitch en Putt, Paintball, het Groene Kruispunt en de gemeente Ermelo.

Concept Masterplan Strand Horst

Alle bezoekers kregen de plankaart mee en hadden de mogelijkheid om een reactie achter laten. Uit een eerste impressie kan worden opgemaakt dat de bezoekers enthousiast waren over de plannen en hopen op een voortvarende aanpak. Nu is het de beurt aan het college en de raad om hierover te beslissen.

U kunt het masterplan vinden op www.ermelo.nl/strandhorst.

Heeft u nog vragen of wilt u reageren? Neem gerust contact op met de projectleider, Jolande Blok, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

I.v.m. een minder comfortabele ligplaats van de walkant/rietkraag aan de F, G en H steiger heeft het bestuur besloten om de lengte op 5 meter en de breedte op 2 meter vast te stellen. Een walkant/rietkraag ligplaats bedraagt dus 10 m².

De huurprijs walkant/rietkraag wordt vastgesteld voor het gehele jaar en de m² prijs is gelijk gesteld aan de m² prijs van de steigerboxen. Hierdoor ontstaat er een geringe reductie voor deze walkant/rietkraag ligplaatsen.

Wednesday the 18th. Custom text here.