In de maand januari van 2018 wordt naar u de rekening “contributie” verzonden. U ontvangt deze zoals gebruikelijk in uw mailbox.

Tevens wordt aan de leden, waar dit op van toepassing is, de rekening walstroom en winterstalling aangeboden. Ook deze ontvangt u in uw mailbox.

Om mijn administratie zo veel mogelijk te beperken verzoek ik u om de rekening(en) te voldoen binnen het gestelde termijn van 30 dagen na dagtekening. Alvast hiervoor mijn dank.

Meindert de Jong, penningmeester

Geslaagde informatiemarkt over plannen recreatiegebied Strand Horst

Op woensdag 30 maart organiseerde de gemeente Ermelo een informatiemarkt over recreatiegebied Strand Horst. Aan deze markt werkten 11 verschillende organisaties mee die hun initiatieven en plannen aan de bezoekers presenteerden. Ongeveer 130 enthousiaste belangstellenden bezochten de informatiemarkt in het clubhuis van voetbalvereniging F.C. Horst.

Ontwikkelingen

Bezoekers konden een rondje langs de standhouders maken en informatie inwinnen over de initiatieven en plannen van LeisureLands, Wok-inn, McDonalds, Telstar Surf, Van den Brink Vastgoed, Bellini’s, Jachthaven Strand Horst, Pitch en Putt, Paintball, het Groene Kruispunt en de gemeente Ermelo.

Concept Masterplan Strand Horst

Alle bezoekers kregen de plankaart mee en hadden de mogelijkheid om een reactie achter laten. Uit een eerste impressie kan worden opgemaakt dat de bezoekers enthousiast waren over de plannen en hopen op een voortvarende aanpak. Nu is het de beurt aan het college en de raad om hierover te beslissen.

U kunt het masterplan vinden op www.ermelo.nl/strandhorst.

Heeft u nog vragen of wilt u reageren? Neem gerust contact op met de projectleider, Jolande Blok, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

I.v.m. een minder comfortabele ligplaats van de walkant/rietkraag aan de F, G en H steiger heeft het bestuur besloten om de lengte op 5 meter en de breedte op 2 meter vast te stellen. Een walkant/rietkraag ligplaats bedraagt dus 10 m².

De huurprijs walkant/rietkraag wordt vastgesteld voor het gehele jaar en de m² prijs is gelijk gesteld aan de m² prijs van de steigerboxen. Hierdoor ontstaat er een geringe reductie voor deze walkant/rietkraag ligplaatsen.

Beste leden van de Watersportvereniging,
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die met ons mee heeft geleefd tijdens het ziekbed van Henk en de periode daarna. Een kaartje, een gebakken scholletje, een bezoekje, het heeft ons allemaal goed gedaan.
Ik blijf lid van de Watersportvereniging en hoop jullie weer eens te ontmoeten in het clubhuis.

Met groeten, ook namens de kinderen,
Ans Scholts

Monday the 21st. Custom text here.