Beste leden van WSV Ermelo,

De herfst is begonnen. Tijdens onze laatste bestuursvergadering stond er een frisse oostenwind in de haven. De zon scheen volop maar het was toch koud. Gelukkig gaf ons clubhuis de behaaglijke beschutting als altijd.

Het bestuur kon met plezier terugkijken op de sluitingstocht van 19 september. Een zeer geslaagd evenement. Het geeft iedere keer weer een goed gevoel dat we als vereniging met inzet van vrijwilligers een dag zo perfect kunnen organiseren. Negen boten deden mee en uiteindelijk waren er 53 bezoekers in het clubhuis. Verheugend was dat veel watersporters uit de commerciële haven aanwezig waren. De vereniging streeft naar meer deelname uit de andere haven. De uitnodigingen gaan ook die kant op en dan is het fijn als er ook gebruik van wordt gemaakt. Steeds meer ligplaatshouders worden sympathisant van WSV Ermelo.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over de jaarplanning. Welke activiteiten zijn er wat kunnen we nog meer doen. Gedacht wordt aan een herhaling van de cursus dieselmotor. Vorig jaar was dat een groot succes. Overleg zal plaatsvinden met Hans Versteeg onze leermeester voor zo’n cursus. Daarnaast denkt het bestuur aan een opfriscursus vaarbewijs. De meesten van ons hebben cursus en diploma al lang achter de rug. Daarom kan het heel nuttig zijn de kennis weer wat bij te spijkeren. Vooral ook omdat de veiligheid op het water belangrijk is en het af en toe ook lastig en druk kan zijn.

Op vrijdag 13 november hebben we een avond met een gastspreker. Mevrouw Rita Braam is de nieuwe directeur van de Gastvrije Randmeren (zeg maar ons primaire vaargebied) en zij is bereid om iets te vertellen over de plannen rond de Randmeren. Het zal dan ook zeker gaan over het opruimen van de waterplanten. Deze zomer is er flink gemaaid. Een aantal van onze leden hebben meegeholpen. Hulde daarvoor. Zij kunnen deze avond vertellen over hun ervaringen. Na de gesprekken over onze omgeving zullen we de avond vullen met een goed glas en terugblikken op het vaarseizoen. Dat is dan tevens de afsluiting van het seizoen.

Vorige keer heb ik iets geschreven over plannen rond renovatie van onze toiletten. Dat blijkt toch wel noodzakelijk te zijn. Het bestuur heeft nog geen offerte ontvangen. Zodra er meer bekend is zullen de leden dat horen. De investering zal wel zodanig zijn dat de ledenvergadering een besluit moet nemen. Daarnaast is het idee ontstaan of we iets/meer kunnen doen aan energiebesparing of liever aan energiewinning. Gedacht zou kunnen worden aan zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Interessant is dat sportverenigingen extra subsidie kunnen krijgen voor realisatie. De plannen zijn nog maar heel pril. Wel hebben we een kleine commissie onder leiding van Martin van Leussen en Jan Welink ingesteld om de eerste verkennende gedachten eens uit te werken.

Tot slot een oproep voor de Algemene Ledenvergadering op 27 november in het clubhuis. Naast de gebruikelijke agenda zal er zoals eerder aangekondigd een voorstel liggen van het bestuur de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan te passen. Het bestuur zal u de stukken vroegtijdig toesturen zodat er voldoende tijd is om kennis te nemen van de voorstellen.

Met vriendelijke groet
Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.