In de eerste week van november kwam het bestuur bijeen voor de maandelijkse vergadering. Om 09.00 uur was het al prachtig weer en was het weer aangenaam vertoeven op de haven en in het clubhuis. Veel boten liggen al op de kant of zijn naar een andere plek vervaren. Een flink aantal boten blijft in het water. Toch zagen wij nog twee schepen de haven uitvaren voor een tocht over het Nuldernauw.

Het bestuur heeft zich eerst gebogen over het door Wim Schuur en anderen gemaakte activiteitenprogramma. In concept zal het op de ALV worden toegelicht. Mogelijk dat er vanuit de leden nog suggesties komen.

De eerste datum in het nieuwe jaar is zeker belangrijk. Op zaterdag 9 januari wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden. Daarmee vervalt de bijeenkomst op de eerste zondag in de maand (januari). De derde januari ligt zo kort op de jaarwisseling dat het beter is deze zondag te laten vervallen.

De bijeenkomsten op de eerste zondag van de maand verlopen heel plezierig en krijgen steeds meer belangstelling. De eerste zondag van november met pannenkoeken was zeer geslaagd. Een enkele pannenkoek was nog overgebleven.

Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met de voorbereiding op de ALV van vrijdag 27 november. Uiteraard is de begroting een belangrijk onderdeel van de ALV. De vereniging is financieel gezond en dat vertaalt zich in een mooie begroting. Zoals al eerder aangekondigd stelt het bestuur een wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement voor. Dat is altijd een belangrijk moment. Een aanpassing is nodig om de uitgangspunten en de spelregels binnen de vereniging up to date te houden. Bovendien zijn er maatschappelijke ontwikkelingen en veranderen inzichten hoe daar mee om te gaan. De stukken zullen tijdig worden verstuurd zodat iedereen de tijd heeft om de veranderingen te bestuderen.

In de vorige nieuwsbrief kondigde ik al aan dat het bestuur een offerte gevraagd heeft voor renovatie van de toiletruimte. Dat is gebeurd en het blijkt ook om meerdere redenen noodzaak te zijn de ruimte grondig op te knappen. Het schoonhouden is een probleem. De vloer is slecht en de installatie moet aangepast. De offerte is binnen en het bestuur wil graag een voorstel doen op de ALV. Mogelijk dat onder de keuken de vloer eveneens slecht is. Immers de keuken hoort ook bij het “natte” deel van het clubhuis. Er is een vermoeden maar zeker weten we dat niet. Pas als de vloer in de toiletruimte open ligt is een nadere inspectie mogelijk. Dat betekent dan wel extra onderhoudskosten. Tijdens de ALV zal een uitgebreide toelichting volgen.

Jan Welink en Marco Eelman zijn als havenmeester en leden administrateur druk in de weer om alle berichten en lijsten voor ligplaatsen in komende winter- en zomerseizoen te bestuderen en het vervolg in goede banen te leiden. Hier en daar vinden wat herschikkingen plaats o.a. op de kopsteigers. Het mooie is dat er dan elders in de haven weer ruimte ontstaat voor een aantal jonge en nieuwe leden.

Wiert Omta, Voorzitter WSV Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.