Een belangrijk onderwerp van de bestuursvergadering van februari waren onze vrijwilligers. Al zolang onze watersportvereniging bestaat wordt er heel veel werk vrijwillig verzet door de leden. Zonder de inzet van al die vrijwilligers zou de vereniging niet kunnen functioneren of het zou met hoge kosten gepaard gaan. Met regelmaat zijn er leden die beschikbaar zijn voor een klus. Dat kan heel divers zijn. Het laten functioneren van het clubhuis, onderhoud in de haven, meewerken aan evenementen, het verzorgen van de administratie, onderhouden contacten met externe organisaties, behartigen belangen van de watersporters, presenteren van een onderwerp op een clubavond, besturen van de vereniging en zo zou ik nog wel even kunnen doorgaan.
Populair gezegd zijn onze vrijwilligers de smeerolie van de vereniging. Hulde. Het is goed om al deze mensen zo af en toe in het zonnetje te zetten. Dat hebben we vaker gedaan. Het is er echter ook wel eens bij ingeschoten. Soms wordt het vergeten of is er onvoldoende tijd voor. Het bestuur wil dat herstellen en organiseert daarom een “dankjewel moment” op 20 mei. Uitnodigingen voor wie het aangaan volgen op een later ogenblik.

De komende weken zijn er weer een aantal mooie momenten gepland. Op 19 februari kunnen we kennis maken met wat andere watersporters doen in de lange winter als ze niet varen. Op 4 maart is er een avond waar we weer iets kunnen leren over knopen en splitsen, een activiteit die vorig jaar heel veel leden en anderen trok. Het clubhuis was meer dan vol en dat leidde tot een zeer gezellige avond. Trouwens met touw en lijnen raak je nooit “uitgeknoopt”. Op vrijdag 1 april (geen grap ) is er onze voorjaarsledenvergadering.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over het havenreglement en de rekenmethodes voor de huurprijzen. Daar verandert niet echt wat. Wel zijn er zaken waar na vele jaren wat slijtage op zat, weer eens bijgesteld en aangescherpt. Als het gereed is komt het op de website te staan.

Soms is er niet veel te besluiten maar wel veel te bepraten. Ook voor het bestuur geldt dat brainstormen en praten met de benen op tafel heel nuttig kan zijn. Dat hebben we in februari dan ook uitgebreid gedaan. Ergens dit jaar of later leidt dat wel weer tot besluiten of voorstellen aan de leden.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal nog een goede tijd voorafgaand aan het weer vaarklaar maken van onze schepen.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.