Op zaterdag 26 maart heeft een grote groep vrijwilligers de handen flink uit de mouwen gestoken. Met meer dan twintig personen zijn steigerplanken vernieuwd, is het clubhuis schoongemaakt en zijn de wilgen geknot. Daarnaast is die dag een aantal kleinere klussen geklaard. Geweldig dat leden zich op deze manier inzetten voor de vereniging en onze haven. Hulde en dank.

Ik heb het al eerder geschreven dat betrokkenheid en inzet van belang zijn om alles goed op orde te houden. Het is dan ook niet meer dan logisch dat alle vrijwilligers die zich meer of minder hebben ingezet binnenkort worden uitgenodigd voor een “dankjewel moment/avond”. De inzet van 26 maart heeft er in ieder geval toe geleid dat we weer fris en schoon aan het nieuwe vaarseizoen kunnen beginnen.

Tijdens de ALV van vrijdag 1 april heeft het bestuur ook aandacht gevraagd voor bovenstaande. Daarnaast waren de volgende onderwerpen van belang:

- De exploitatierekening is goedgekeurd. Het batig saldo van ruim € 7000,00 is toegevoegd aan de reserve. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de penningmeester gecomplimenteerd. Daarmee werden penningmeester en bestuur decharge verleend. De kascommissie is nog niet aangevuld met een nieuw lid. Als er iemand is die twee jaar wil plaatsnemen in de kascommissie zou dat geweldig zijn. Ook dat is een vorm van betrokken zijn.

- De renovatie van de toiletten is achter de rug. Bouwbedrijf van Panhuis heeft prima werk geleverd. Het bestuur dankt Daniel Scholts voor zijn werk als bouwheer. Hij werd daarbij geassisteerd door havenmeester Jan Welink en anderen. De renovatie is binnen het budget gebleven en het resultaat mag er zijn. Aan de leden is in een eerdere vergadering gevraagd ook budget voor renovatie van de keuken beschikbaar te stellen. Dat budget is vrijgegeven. Het bestuur vindt echter na een grondige inspectie de noodzaak minder groot. Dat betekent niet dat er op termijn niets moet worden aangepast. Eerst zal goed moeten worden nagedacht hoe het zit met nut en noodzaak. Nuttig is het wel. Een frisse en goed geoutilleerde keuken is belangrijk. De noodzaak om het nu te doen is er nog niet. Het bestuur komt mogelijk later met een voorstel.

- Een derde onderwerp was de visie op Strand Horst. Het College van B en W van Ermelo heeft in de week voorafgaande aan de ALV deze visie gepresenteerd. Het is vooral een stuk geworden waarin de ondernemers in het gebied hun wensen hebben kenbaar gemaakt. Het College zal naar wij begrijpen deze wensen willen uitvoeren. Nu is eerst de gemeenteraad aan de beurt om er iets over te zeggen en er geheel of deels een akkoord aan te geven. Dus is er nu ook het moment om als bewoners en gebruikers van het gebied een oordeel te vormen. De ALV heeft het bestuur gevraagd de ontwikkelingen scherp te volgen en nu al van commentaar te voorzien. Het is opgevallen dat er amper of geen aandacht is geweest voor de watersportbelangen en ook niet erg nagedacht is over de relatie Strand Horst en Wolderwijd/Nuldernauw. Als de voorliggende visie wordt uitgevoerd verandert het aanzien en het karakter van de haven en het aangrenzende gebied sterk. Vraag zal dan ook zijn welke positie heeft WSV Ermelo in het geheel. Het bestuur pakt dit op. Geprobeerd zal worden om een avond te beleggen met de gemeenteraad en daarbij de Coöperatie Gastvrije Randmeren te betrekken.

Als er leden zijn die graag een vlaggetje van WSV Ermelo in de mast willen, meld je dan even bij Jan Welink of Marco Eelman. Staat leuk en we hoeven ons in den vreemde niet te schamen voor onze Watersportvereniging. Toch……………?

Wiert Omta Voorzitter WSV Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.