Als het klopt dat de nieuwsbrief recht evenredig is met de lengte van de laatste bestuursvergadering dan zal deze nieuwsbrief kort zijn. Het bestuur had in de maartvergadering niet veel te bespreken. Je zou kunnen concluderen dat alles op rolletjes loopt en dat de vereniging niet veel zorgen heeft. De rolletjes en de zorgen kloppen beide. Gelukkig maar.

De twee belangrijkste onderwerpen waren de aanstaande Algemene Ledenvergadering en de havenaangelegenheden. Over dit laatste zal onze havenmeester rapporteren.

Het bestuur heeft de ALV van 7 april 2017 voorbereid. Uiteraard krijgen de leden het jaarverslag en het financiële verslag van 2016 te bespreken. Daarnaast zijn er twee verkiezingen. De aangekondigde vacature van penningmeester moet worden ingevuld. Het bestuur is blij dat Meindert de Jong bereid is zich kandidaat te stellen. Hij heeft al de gelegenheid gehad zich te oriënteren. Hij wil het graag gaan doen. De leden kunnen uiteraard tegenkandidaten voordragen.

Ook is er een vacature voor de functie van secretaris. Martin van Leussen is statutair aftredend maar hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Ook voor deze functie kunnen tegenkandidaten worden voorgedragen.

Tijdens de ledenvergadering zal zeker gesproken worden over de renovatie van de steigers. Het bestuur en in het bijzonder de havenmeester heeft veelvuldig overleg gehad met WSCH. Gebleken is echter dat de renovatie zeer hoge kosten met zich meebrengt. Voorlopig is er nog geen zicht op uitvoering van onze steigers. We gaan weer in overleg hoe de toch zeer noodzakelijke renovatie wel kan worden aangepakt.

Op de ALV wil het bestuur met de leden in discussie over nut en noodzaak van het uitbreiden en verbeteren van het wifinetwerk. Welke kosten staan er tegen over en zijn we bereid daarin te investeren. Tijdens de vergadering komt het bestuur met een voorstel. Het bestuur wil de besluitvorming in dit geval laten bij de leden.

Tot slot. U bent allemaal van harte uitgenodigd voor de ALV op 7 april die om 20.00 uur begint.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.