In de bestuursvergadering van april ging in eerste instantie de aandacht uit naar de Algemene Ledenvergadering van 7 april. Als u deze nieuwsbrief leest is deze ALV al weer achter de rug. Daarom zal ik er in deze nieuwsbrief geen aandacht aan geven. De eventuele besluiten op de ALV zullen zeker in de maand mei verder uitgewerkt worden of er zal nieuws zijn over het vervolg.

Het bestuur heeft met heel veel genoegen teruggekeken op de beide werkdagen. De eerste zaterdag hebben zes leden zich vooral bezig gehouden met het knotten van de wilgen. De tweede zaterdag hebben ongeveer 20 mensen hun beste krachten gegeven aan het schoonmaken van vooral de steigers. Ook andere delen van onze verenigingshaven hebben een schoonmaak en opknap beurt gekregen. Het resultaat mag er zijn. We kunnen met een gerust hart aan het nieuwe seizoen beginnen. Daarom is er veel dank verschuldigd aan diegenen die zich als vrijwilligers hebben ingezet. Ze zijn door Ans en anderen goed verzorgd. Die verzorging is op zich al een reden om mee te helpen. Bovendien ging alles in een prima sfeer. Kortom, hulde.

Toch kan zich ook gaande het seizoen de situatie zich voordoen dat iets opnieuw vervuilt of kapot gaat. Het eenvoudigst is dan te bellen met de havenmeester of het bestuur aan te wijzen. Toch doet het bestuur een dringend beroep op de leden en ligplaatshouders zo nodig ook zelf de handen uit de mouwen te steken. We zijn een vereniging met en voor elkaar. Dat moeten we zo houden.

Het is vaker gezegd, vrijwilligers zijn de smeerolie van de vereniging. Daarom is het bestuur zo blij met die leden die om de beurt bereid zijn op zondagmiddag de bardienst te draaien. Niet iedereen maakt gebruik van de mogelijkheid om op de eerste zondag van de maand aan het einde van de middag vanaf 15.00 uur even bij te kletsen in het clubhuis. Ik kan u garanderen dat het erg gezellig is.

Twee evenementen wil ik even aanstippen. Op zaterdag 22 april wordt het seizoen geopend. Dat doen we door bijeen te komen in het clubhuis. Het zal gezellig worden en uiteraard goed verzorgd. Er is nog geen vastomlijnd programma. Als er leden zijn die iets leuks weten of willen doen zijn ze van harte welkom. Even melden bij Wim Schuur.
Op 20 mei is er weer de barbecue samen met Watersportcentrum Strand Horst en de ligplaatshouders uit dat deel van de haven. Het definitieve programma wordt nog uitgewerkt. Het zal in lijn zijn met de vorige keer. Het bestuur probeert op die middag de leden en anderen de gelegenheid te geven hun brandblussers te laten controleren.

Tot slot nog twee zaken waar we blij mee kunnen zijn. Het werkvlot is door leden volledig gerenoveerd. Ideaal voor een stevige klus. Nog belangrijker is dat de haven voor het komende seizoen vol is.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.