Op woensdag 6 september kwam het bestuur voor het eerst na de zomerperiode weer bijeen. Het lijkt daarmee dat er in de zomer niet vergaderd is. Toch wel. Elke maand heeft het bestuur vergadert en werden de lopende zaken besproken.

In die genoemde gesprekken was de verhouding met Jachthaven Strand Horst een belangrijk onderwerp. Het bestuur heeft vastgesteld dat de verhoudingen uitstekend zijn. Met name de havenmeesters hebben goede contacten en afspraken en dat werkt goed.
Toch is er ook een belangrijk zorgpunt. Al langere tijd zijn we in gesprek over de kwaliteit van de steigers. Wij zijn als WSV Ermelo huurder van de steigers en dus ligt de verantwoordelijkheid van de kwaliteit bij Jachthaven Strand Horst. Natuurlijk zijn wij als gebruikers en als vereniging gehouden als goede huurder om te gaan met de steigers en alle andere bijbehorende zaken. Dat doen we ook. Zodra er een probleem is melden we dat bij de verhuurder en dan wordt het of door hem of door ons zelf opgelost. Daar is nooit geen echte discussie over.

Nu echter de kwaliteit van de steigers flink achteruit gaat hebben we met de verhuurder meerdere keren gesproken over de nodige renovatie. De heren de Boer en van Dam vinden ook zelf dat de steigers F, G en H er het slechtst aan toe zijn. Echter renovatie is duur. Bovendien is er een ruime keuze hoe te renoveren. Compleet nieuw of alleen de slechte delen. Drijvende steigers, hout of kunststof, zelf doen of uitbesteden, duurzaamheid, het zijn niet altijd gemakkelijke keuzes. Gelukkig is Jachthaven Strand Horst nu zo ver dat er begonnen zal gaan worden met de renovatie. De planning is dat de komende winter de F-steiger als eerste wordt aangepakt. Het bestuur is blij dat na de vele gesprekken het nu gaat gebeuren.

Wel is ons de vraag voorgelegd of de leden van de WSV Ermelo bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Het bestuur heeft aangegeven dat aan de leden te willen voorleggen. Uiteraard onder de voorwaarde dat het ook haalbaar is. Het is vrijwilligers werk en de eindverantwoordelijkheid moet wel bij Jachthaven Strand Horst liggen. Bovendien kunnen niet alle leden bepaalde klussen aan en hebben veel leden ook hun dagelijks werk. Het bestuur heeft wel uitgesproken het positief te willen benaderen. Het is de bedoeling dat JHSH nu met een voorstel en een werkschema komt. De leden worden uitgenodigd om op 7 oktober daarop te reageren.

Een ander belangrijk onderwerp in de afgelopen periode was de overlast van waterplanten. De geluiden zijn verschillend. Op de Randmeren schijnt de plantengroei af te nemen. Overigens niet op alle plaatsen. Het Gooimeer, IJmeer en Markermeer zitten nog vol en het lijkt daar bij plekken nog erger te worden. Persoonlijk moest ik op het traject Hoorn- Hollandse brug drie keer stoppen en achteruitslaan om verlost te worden van de planten. Toch zijn er ook deskundigen die zeggen dat het probleem zich langzamerhand oplost. Mijn idee is dat ik het eerst wil zien en dan pas geloof. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.

Het is de bedoeling van het bestuur u ook bij te praten over de ontwikkelingen op Strand Horst. Het nieuwe bestemmingsplan ligt ter inzage. Gelet op de ruimte die dit nieuwe bestemmingsplan geeft zou er veel kunnen veranderen op Strand Horst. Die veranderingen zijn er nog niet. Het bestemmingsplan geeft wel de ruimte. Het is aan de leden of de WSV een standpunt moet innemen. Individuele leden kunnen uiteraard ook zelf bij de gemeente eventuele bezwaren kenbaar maken. Mogelijk dat op 7 oktober bij de sluiting van het vaarseizoen er voldoende ruimte is voor een discussie. Samen met een discussie over de steigers kan het een belangrijke middag worden.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

Wednesday the 3rd. Custom text here.