De bestuursvergadering van november stond grotendeels in het teken van de voorbereiding op de ALV. De Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging wordt gehouden op vrijdag 24 november in het clubhuis. De aanvang is 20.00 uur. Het bestuur nodigt de partners van onze leden nadrukkelijk uit om ook te komen. Dat is leuk en geeft altijd wat extra sfeer en gezelligheid.

De agenda van de ALV is niet spectaculair. De gebruikelijke onderwerpen als jaarverslag, begroting en vaststellen contributie en liggelden. De contributie gaat niet omhoog. De liggelden is nog niet helemaal duidelijk. Jachthaven Strand Horst heeft nog de mogelijkheid van een prijsverhoging. Welk effect, een eventuele verhoging op onze liggelden zal hebben zal op de ALV besproken worden.

Wim Schuur zal namens het bestuur een toelichting geven op de activiteiten en bijeenkomsten. Voor het jaar 2018 is het voor een deel ingevuld. Van de leden zal die avond gevraagd worden naar goede en leuke idee├źn.

Naast bovengenoemde punten zal ook een toelichting gegeven worden op de voortgang van de renovatie van de F-steiger. Het bestuur is de ligplaatshouders erkentelijk voor de vlotte medewerking met het tijdig verplaatsen van de boten. Op een enkele uitzondering is dat prima gegaan. Hopelijk kunnen de werkzaamheden snel beginnen en succesvol worden afgerond.

De komende weken zullen de havemeester en de ledenadministratie een opsomming maken van de winterligplaats en een voorbereiding maken met de indeling voor het volgend jaar. Dit gebeurt op basis van de oktoberlijsten. Heel plezierig dat deze lijsten vroeg en op tijd zijn binnen gekomen.

Dit jaar is aan een aantal ligplaatshouders gevraagd extra aandacht te besteden aan het schoonmaken van hun boot. Sommige boten zagen er werkelijk niet uit. Dit is geen reclame voor de haven en ook andere ligplaatshouders ergeren zich hier terecht aan. Ook het komend seizoen zal er extra gelet worden op het onderhoud van onze boten.

Een korte nieuwsbrief. Met het vooruitzicht dat we elkaar treffen op de ALV en met een groet sluit ik af.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Wednesday the 3rd. Custom text here.