De bestuursvergadering en de nieuwjaarsreceptie vielen deze maand in de zelfde week. Nu een dag na de nieuwjaarsborrel in het clubhuis, kunnen we zeggen dat het een gezellige en goed bezochte receptie was. Veel leden, sympathisanten en partners kwamen bijeen om elkaar een gezond en goed 2018 te wensen. De drankjes en de oliebollen smaakten uitstekend en de daarbij behorende verzorging was top. De goede wensen waren uiteraard voor iedereen persoonlijk maar daar hoort als watersporters ook een goed vaarseizoen bij.

In het bestuur is vooruitgekeken naar twee evenementen. Op 12 januari de opfrisavond. Een mooie gelegenheid om de kennis van wat op het water belangrijk is aan te scherpen. Zeg maar een update van het vaarbewijs. Daarna is er op 27 januari de traditionele Oranjetocht. Uitnodigingen en opgave volgen nog. Nu alvast is iedereen van harte uitgenodigd.

Al enige tijd heeft het bestuur zich afgevraagd of we als vereniging op alle fronten goed en adequaat verzekerd zijn. Dat bleek naar de mening van het bestuur slechts deels het geval. Naast de bestaande verzekeringen voor gebouw en inventaris, de vereniging/bedrijfsverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheid is nu ook een vrijwilligersverzekering afgesloten. Binnen de vereniging wordt veel werk op vrijwillige basis verzet. Mocht het een keer misgaan, dan kan er in bijzondere gevallen een beroep gedaan worden op deze verzekering. Het lijkt het bestuur iets extra’s als aanvulling bij een eventueel ongeval o.i.d.

De renovatie van de F-steiger blijft ons bezig houden. Het werk vordert gestaag. Wel blijft het een hele klus. Het is nog niet duidelijk of we nog weer een beroep op de leden moeten doen. Als dat wel het geval is zal actie worden ondernomen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Dick Kanselaar het idee geopperd een vaartocht naar IJsselmeer en/of Waddenzee te organiseren. Negen schepen hebben zich al aangemeld en tijdens nieuwjaarsreceptie kwamen er nog twee bij. Dick zal het verder organiseren. Het bestuur is blij met dit initiatief en het heel leuk dat al zo veel mensen positief hebben gereageerd.

Tijdens de bestuursvergadering is ook gesproken over de mogelijkheid van het geven van zeillessen. Het is niet de eerste keer dat het geprobeerd wordt. We zijn nu weer een aantal jaren verder en het kan nu anders liggen. Het bestuur is bereid daartoe wat investeringen te doen. Dat zou kunnen door aanschaf van Optimisten of de huur van wat grotere open zeilboten. Lang niet alles wat voor en tegen dit idee is, is onderzocht. Denk hierbij aan materiaal, vaarwater, verzorging en vooral ook veiligheid. Wat nog meer van belang is of er mensen in onze vereniging zijn of daarbuiten die het voor de vereniging willen doen en beschikbaar zijn. Wie kan en wil een dagdeel of een avond met jonge kinderen in een boot te stappen om de eerste beginselen van het zeilen bij te brengen? Die mensen zoeken we. Als ze er niet zijn, houdt het op. Het zou al mooi zijn als een paar mensen zich over dit idee zouden willen buigen en met een voorstel zouden kunnen komen. Een oproep dus!

Het bestuur wil actief blijven in het volgen van de ontwikkelingen rond onze jachthaven. Ook andere organisaties hebben aangegeven dit te willen doen. Onze secretaris zal namens het bestuur proberen een gesprek te beleggen met anderen. Doel is om dan gezamenlijk op te trekken. Denk hierbij aan de Coöperatie Gastvrije Randmeren, Zeewolde, de Fietsersbond, Chr. College Groevenbeek enz. Het bestuur is en blijft bezorgd over de veiligheid daar waar het gaat om de afwikkeling van de grote toeloop van auto’s en fietsers als de gepresenteerde plannen doorgaan.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Wednesday the 3rd. Custom text here.