Op een koude maar wel heel zonnige morgen vergaderde het bestuur in het clubhuis. Het is februari en hoewel sommigen nog hopen op ijs zullen veel anderen al denken aan het nieuwe vaarseizoen. Het bestuur heeft zich nog gericht op en teruggekeken naar een paar activiteiten in het verleden.

Allereerst de Oranjetocht op 27 januari. Het was al de twintigste keer dat deze wandeltocht werd georganiseerd. Het aantal deelnemers was wel iets minder maar het samenzijn was weer uitermate gezellig. De goed verzorgde hapjes en drankjes werkten uiteraard ook mee. Het is nog vroeg in het jaar maar samen met de nieuwjaarreceptie is het toch een mooie opstap naar het nieuwe seizoen.

Een mooie opstap was ook de avond van 2 februari. Gerard en Edith Langerak namen ons met dia en film, ondersteund door mooie muziek, mee naar sluizen en scheepsliften in Europa. Hoogstandjes van techniek en architectuur. Gerard en Edith gaven een mooie indruk van hoe het is en ook nog betrekkelijk eenvoudig om hoogteverschillen in het vaarwater te overbruggen. We zagen niet alleen hoe deze kunstwerken passen in het landschap maar we kregen ook inzicht hoe het allemaal werkt en welke krachten er overwonnen moeten worden om kleine en grote schepen in een keer ruim zeventig meter omhoog te brengen. Een mooie avond en nogmaals dank.

Het is nog niet zeker of de op 16 februari geplande avond “wat doet een watersporter in de winter” doorgaat. Tijdens de vergadering bleek er nog te weinig deelname te zijn. De leden krijgen separaat bericht over het vervolg.

Wat wel gepland is en ook doorgaat is de avond van 2 maart. Dan komt Paul Vleerbosch van H2O Sports ons iets vertellen over dieselmotoren, onderhoud en brandstof. Tevens zal hij ons iets vertellen over verschillende toevoegingen in de dieselbrandstof die in opkomst zijn en nu ook al flink gebruikt worden.

Het is bekend dat de WSV Ermelo de ontwikkelingen van het nieuwe bestemmingsplan voor Strand Horst nauwkeurig volgt. We hebben contact met onder andere de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de Fietsersbond om gezamenlijk de ontwikkelingen te volgen en ons commentaar te geven. De gemeente heeft besloten een milieueffectrapportage te laten maken alvorens het bestemmingsplan weer aan de orde komt. Dit kan wel enige tijd duren. De vraag is dan wat het meest geschikte moment is om met meerdere organisaties actie te gaan voeren. Het bestuur houdt de vinger aan de pols.

De F-steiger is klaar en dus compleet gerenoveerd. Het was echt nodig. Het resultaat van enkele maanden werk mag er ook zijn. Het ziet er netjes en strak uit. Dit willen WSCSH en de watersportvereniging graag zo houden Als ligplaatshouders zijn we dat ook verplicht naar onze verhuurder en naar ons zelf.
In overleg met het Watersportcentrum wil het bestuur afspreken dat er aan de steigers geen constructies en wijzigingen mogen worden aangebracht. En in het vervolg hierop willen we het havenreglement zodanig aanpassen dat het spijkeren/schroeven/plakken van vloermatten, stootkussens, bevestigingsringen e.d. niet meer is toegestaan. Het enige wat nog kan is werken met touw om bijv. een fender aan de steiger te hangen. Doet iemand wel wat niet mag dan wordt het op kosten van betrokkene verwijderd en worden kosten in rekening gebracht. Het bestuur wil dit ook vastleggen in het havenreglement. Tijdens de ledenvergadering in april zal een voorstel tot wijziging worden gedaan.
Wel zijn we in overleg met de verhuurder, om de hele F-steiger rondom van een stootrand te voorzien. Daarmee wordt schade voorkomen die zou kunnen ontstaan bij het in- en uitvaren.

Nu de steiger klaar is, komt ook het moment dat de boten die horen op de F-steiger weer terug kunnen. De verwachting is dat die mogelijkheid er is vanaf 10 maart. Wel moet het voor 25 maart gebeurd zijn omdat dan anderen hun eigen box weer kunnen innemen. Het gaat in ieder geval om 11 boten die nu “te gast” zijn op de G- en H-steiger. Deze schippers krijgen hierover ook nog apart bericht.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Thursday the 25th. Custom text here.