In de vorige nieuwsbrief ging ik er van uit dat veel leden zich al een beetje zouden richten op het voorjaar en het nieuwe voorseizoen. Ook ik kon toen niet weten dat Koning Winter eerst nog langs wilde komen. De afgelopen week heeft het flink gevroren. Alles in het ijs en velen op het ijs om te schaatsen. Gezond weer maar wel snerpend koud. Ik hoop dat niemand schade heeft opgelopen.

De late winter betekent wel dat de werkzaamheden ter voorbereiding op de zomer een beetje later opstarten. In de week van 17 maart wordt het water aangesloten. Een week later willen we het liefst met veel mensen de steigers en het clubhuis een opfrisbeurt geven. De leden krijgen hierover nog een aparte mail.

In dit geheel speelt ook de renovatie van de F-steiger. Het is klaar behoudens nog een afronding. Die afronding houdt in dat er rondom stootrubber wordt aangebracht. Dat zal een dezer dagen gebeuren. Zodra dat klaar is kan de F-steiger weer in gebruik worden genomen. Ook dat staat in de mail en op de website.

In de ALV van 6 april wil het bestuur de leden een voorstel doen het Huishoudelijk Reglement en het Havenreglement aan te passen. Het gaat er om dat nu de steiger vernieuwd is en rondom in de stootrubbers zit er geen andere zaken mogen worden aangebracht aan de steiger. Het enige wat nog is toegestaan is een fender met een touwtje of lijntje vastzetten. We willen het ook in overleg met WSCSH uniform en netjes houden. Het komt ook de kwaliteit en het onderhoud ten goede. De havenmeester zal hier streng op toezien.

Het was jammer dat de avond ”wat doet de watersporter in de winter” door gebrek aan belangstelling geen doorgang kon vinden. Mogelijk lukt het volgend jaar wel.

De avond op 2 maart over dieselmotoren, onderhoud en brandstof was zeer geslaagd. Deze avond hebben 26 leden geluisterd naar de visie Van Paul Vleerbosch over onderhoud e.d. en zijn met hem in discussie gegaan.

Vooruitkijkend zijn er een aantal activiteiten te verwachten.:

  • Tweede paasdag wordt het heel gezellig op de haven. Traditioneel proberen vooral met kinderen op zoek te gaan naar de bekende paaseieren. Daarnaast ook een aantal andere gezellige momenten. Over de exacte invulling komt nog bericht.
  • Op 6 april de ALV. De leden krijgen tijdig de uitnodiging.
  • Op 21 april is er de opening van het vaarseizoen. Het bestuur is nog bezig met de invulling. Het beloofd wel een mooie start te worden.

In de ALV van najaar 2017 heeft het bestuur de leden gevraagd of er belangstelling is om met kinderen in Optimisten te gaan varen om zo de jeugd enthousiast te maken voor de watersport. Er is geen enkele reactie binnengekomen. Dat is jammer en misschien ook wel te begrijpen. Het bestuur wil het nog niet loslaten en gaat op zoek naar een alternatief.

Een aantal keren in deze nieuwsbrief meld ik dat er nog een nader bericht via de mail of de website komt. Houd beiden goed in de gaten. Dan hoeft u niets te missen.

Wiert Omta,
Voorzitter WSV Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.