De nieuwsbrief van deze maand is gebaseerd op de bestuursvergadering van 4 april en de ALV van 6 april. Ze liggen zo dicht bij elkaar dat samenvoeging logisch is.

In het bestuur en op de ALV heeft bestuur dank en waardering uitgesproken in de richting van de vele vrijwilligers die op en rond 24 maart clubgebouw, omgeving en steigers weer helemaal gereed hebben gemaakt voor een nieuw vaarseizoen. Het is fijn om te weten dat veel leden bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Het resultaat mag er zijn.

Het was dit jaar iets minder werk, althans er hoefde een steiger minder schoon gemaakt te worden. De F steiger is helemaal vernieuwd en het ziet er prachtig uit. We stellen het zeer op prijs dat onze verpachter bereid is, als het nodig, te investeren in de haven. Enerzijds is het normaal onderhoud maar het moet wel gebeuren. Nu het klaar is kijken we uit naar komend winterseizoen. Het is nl.de bedoeling van WSCSH dan de steigers G en H te vernieuwen. Dat vraagt wel een flinke organisatie. Immers de boten die normaal in de winter blijven liggen, moeten nu weg. De bouwers moeten alle ruimte hebben om hun werk te doen. Bij de F steiger is de samenwerking prima verlopen. Het bestuur zal ook komende winter graag zorg dragen en afspraken maken voor een goed verloop van de werkzaamheden.

Nu steigers vernieuwd zijn en worden, wil het bestuur graag meewerken aan goed onderhoud en een keurige uitstraling van de steigers. Het is daarom niet toegestaan allerlei zaken vast te schroeven aan de steigers. Er mag voor een stootwil of iets dergelijks alleen touw gebruikt worden en dan nog na instemming van de havenmeester. Dit mede omdat de steigers rondom voorzien worden van rubber.

Op 21 april gaan we in een gezellig samenzijn het vaarseizoen openen. Het clubhuis is vanaf 16.00 uur open. Op 26 mei houden we samen met WSCSH een grotere party en dan met de hele haven. Mogelijk dat we dan met een officieel tintje de gerenoveerde F steiger openen.

Tijdens de ALV werden er door Dick Kanselaar nog mededelingen gedaan over de Waddentocht. Het gaat ongetwijfeld een leuk evenement worden. Met meer dan tien deelnemers wordt het zeker gezellig. De begeleiders zijn goede en deskundige schippers die in staat zijn er een veilige en mooie tocht van te maken.

Dick waarschuwde ons ook voor de Elburger brug. Zie onderstaande info.

Rijkswaterstaat.2017.14906.2 
Veluwemeer; mededeling; stremming 
Ivm werkzaamheden geldt het volgende: 
- Stremming Elburgerbrug beweegbaar deel
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 00:00 tot 10:00
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 11:00 tot 17:00
· dinsdag 22 mei t/m donderdag 7 juni 2018 Dagelijks 18:00 tot 23:59
Tussen 10:00 en 11:00 en van 17:00 tot 18:00 uur is bediening op aanvraag mogelijk. Scheepvaart die van deze mogelijkheid gebruik wil maken wordt verzocht zich uiterlijk 2 uur van te voren te melden bij de uitvoerder van de firma Jansen Venneboer op telefoonnummer 06 1087 9246. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2017.14906.1 van 21-02-2018 is vervallen.
(Flevoland , CMIJ 103 , 10-04-2018) 

Op de site van de provincie Flevoland is het ook te vinden.

Over de sluis en brug bij Nijkerk is nog niets te vinden op vaarweginformatie.nl . Het is verstandig deze site te raadplegen wanneer je verder over de Randmeren wilt varen.

Onze buren de WSV Nulde bestaat dit jaar zestig jaar. Een felicitatie waard. Op 12 en 13 mei wordt dit in de haven van Nulde gevierd. Iedereen is welkom om dit jubileum meet te vieren.

De op 6 april gehouden ALV was een geanimeerde vergadering. Dit ondanks dat er weinig bijzondere bespreekpunten waren. Het jaarverslag en de jaarrekening van 2017 zijn beide door de leden goedgekeurd. Het blijkt dat we in meerdere opzichten een gezonde vereniging zijn. Ik heb de idee dat een ieder er aan wil meewerken dat het zo blijft.

Het bestuur heeft een paar mededelingen gedaan op de ALV. Op 25 mei gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Dat betekent dat we als bestuur nauw keurig moeten nagaan of we als vereniging zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de leden. We denken dat het allemaal in orde is. Als dat niet zo is en er wat gewijzigd moet worden dan zullen we de leden informeren.

Het komende seizoen wordt de problematiek van de waterplanten verder aangepakt. Alle organisaties als het Watersportverbond en Hiswa doen het uiterste om overheden er van te overtuigen dat het een groot probleem is en dat het zo blijft als er niet meer geld beschikbaar komt. In de zuidelijke Randmeren gaat extra gemaaid worden. Dat is mooi. De provincie Flevoland die veel water en dus ook waterplanten heeft, is nog steeds niet bereid geld beschikbaar te stellen. Op een symposium in Lelystad wilde de gedeputeerde donderdag 12 april nog geen enkele toezegging doen.

Het bestuur heeft wederom een oproep gedaan of er mensen zijn (lid of niet) die samen met jonge kinderen willen gaan varen en de kinderen liefde en plezier voor het water en de watersport bij kunnen brengen en uiteraard dan ook zeilen te leren. Met het bedrijf Bentfield op de haven is contact gelegd voor het huren van een Valk. Tijdens de ALV was er een aanmelding. Dat is heel mooi. Voor een goed vervolg en verdere uitwerking zouden zich meer mensen mogen melden.

Tijdens de ALV zijn de voorzitter en de havenmeester weer herkozen. Beiden danken de leden voor het vertrouwen. Samen met de andere leden van het bestuur zullen ze hun best doen de vereniging te dienen.

Eens per maand schrijft uw voorzitter een nieuwsbrief. Wij begrijpen dat het gelezen wordt en ook op prijs wordt gesteld. In het verlengde van deze brief heeft onze webmaster Otte Brunsting het voorstel en de oproep gedaan dat leden van de vereniging ook eens een klein of groot artikel schrijven. We maken allemaal veel mee op het water. We zien veel en hebben vaak leuke ontmoetingen. Het zou mooi zijn als we dat allemaal zouden kunnen meebeleven. Dus een oproep aan de leden. Denk er niet te moeilijk over. Otte is graag bereid het stuk te redigeren zodat het een leuke uitstraling heeft op de site.

In het begin van deze nieuwsbrief schreef ik over de nieuwe F steiger. Heden 13 april zitten de stootranden er nog niet aan. Dus graag nog even geduld.

Wiert Omta
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.