Het bestuur heeft in de laatste vergadering teruggekeken op twee activiteiten.

Op tweede Paasdag konden kinderen en ouderen eieren komen zoeken op de haven. Uiteraard aangevuld met kleine traktaties. Het was een hele leuke middag. Jammer dat er niet meer mensen op af zijn gekomen. Aan de inzet van de organisatoren heeft het niet gelegen. Iedereen had plezier en het is zeker voor herhaling vatbaar. Het bestuur heeft wel vastgesteld dat zo’n middag vooraf en tijdens meer aandacht verdiend.

De opening van het vaarseizoen op 21 april was zeer geslaagd. Bijna vijftig mensen waren aanwezig. Het was mooi weer en daardoor kon er flink gebruik gemaakt worden van ons terras. Mooi uitzicht en een goed glas wijn. Als dit de maat gaat worden voor het vaarseizoen dan zal het seizoen zeker slagen. De voorzitter heeft namens het bestuur iedereen een goed en gezond vaarseizoen toegewenst.

Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur een korte toelichting gegeven op de aanstaande Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) die in werking treedt op 25 mei. Door de inzet van Marco Eelman denkt het bestuur dat we de zaken op orde hebben op die datum.

Eveneens is op de ledenvergadering gesproken over de mogelijkheid van het varen en zeilles geven aan kinderen. De eerste contacten zijn gelegd. Een en ander vraagt wel veel zorgvuldigheid. Dit wordt verder uitgewerkt.

Een belangrijk onderwerp voor het bestuur was het vervolg van de steigerrenovatie. De stootrubbers zijn door gebrek aan tijd en personeel nog niet geplaatst. Vanuit de vereniging hebben zich zes mensen gemeld die bereid zijn de rubbers aan te brengen. Geweldig deze inzet.

Daarnaast hebben we vooruit gekeken naar de renovatie van de G en H steiger. Die renovatie is voor de komende winter gepland. Het bestuur heeft uitgesproken ook bij deze renovatie vergelijkbare assistentie aan te bieden. Het zal organisatorisch nog wel een hele klus worden. Met goede planning en betrokkenheid zal het wederom wel lukken. Het te verwachten resultaat (zie de F steiger) geeft wel extra enthousiasme.

Niet elke bestuursvergadering heeft evenveel agendapunten. Deze keer waren we relatief snel klaar. Op 23 mei vergadert het bestuur nog een keer en daarna zullen de lopende zaken door de afwezigheid van bestuursleden gedurende de zomer ad hoc behandeld worden.

Nogmaals wens ik iedereen een mooi en gezond vaarseizoen toe.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Thursday the 22nd. Custom text here.