Het bestuur van onze vereniging vergadert normaal altijd op de eerste woensdagmorgen van de maand. De vergadering van juni is vervroegd naar 23 mei. Dit in verband met reis- en vaarplannen van bestuursleden.

Tijdens de vergadering is aandacht besteed aan de opening van het vaarseizoen op 26 mei. Nu achteraf kunnen we zeggen dat het een geslaagde opening is geweest. Bijna honderd belangstellenden waren aanwezig in een hele vriendelijke en gezellige sfeer. Het lijkt dat er meer mensen waren die een ligplaats hebben bij Watersportcentrum Stand Horst dan leden van onze vereniging. Dat is geen probleem. Het is juist de bedoeling om met alle ligplaatshouders in de hele haven een goede start te maken. We hebben daarover altijd een goed en plezierig contact met de leiding van het Watersportcentrum.

Het bestuur heeft het geheel rond de invoering van de AVG afgerond. Iedereen zal in deze periode geconfronteerd zijn of worden met de invoering van deze wet. De wet is bedoeld om onze privacy te beschermen. Het zal ongetwijfeld nut hebben maar het is ook wel een heel gedoe. Bovendien blijft de vraag of de wet wel gaat werken. Overal liggen onze persoonlijke gegevens opgeslagen. Het is maar de vraag of daar ondanks de wet zorgvuldig mee wordt omgegaan. WSV Ermelo is er klaar voor en heeft het op orde. Met name Marco Eelman heeft heel veel werk verzet. Hulde daarvoor. Het bestuur heeft de voorzitter als bestuursverantwoordelijke aangewezen en hem als privacy coƶrdinator benoemd.

Het zijn soms maar kleine dingen die toch een probleem kunnen geven. De meeste leden betalen alles keurig op tijd. De penningmeester is tevreden. Toch heeft hij en met hem dus het bestuur een dringend verzoek. Het verzoek is om bij betalingen het factuurnummer te vermelden. Dat scheelt veel zoekwerk en soms vervelende discussies.

De vereniging gaat samen met het Watersportcentrum investeren in wifi. De ledenvergadering heeft eerder al akkoord gegeven een bedrag uit te willen geven. Binnenkort gaat het gebeuren zodat we op alle steigers en in het clubhuis goed kunnen werken met internet.

Door wat problemen met organisatie en beschikbaarheid heeft het aanbrengen van de stootranden op de F-steiger noch even geduurd. Geen zorgen. In overleg met de havenmeester wordt er hard aan gewerkt.

Heel fijn is het om te melden dat de haven weer vol is. Nog een box moet ingevuld worden. Even leek het er op dat ook wij geconfronteerd zouden worden met leegstand. Dat valt gelukkig mee. Opvallend is dat ook jongere mensen zich gemeld hebben. Dat biedt ook voor de toekomst perspectief.

Het bestuur blijft de komende twee maanden actief om de leden en de vereniging te dienen. De eerst officiƫle bestuursvergadering is weer in september. Wel komen we bijeen op de eerste woensdagochtenden in juli en augustus.

Rest mij om iedereen een mooi, veilig en gezond vaarseizoen te wensen.

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Friday the 5th. Custom text here.