Het bestuur van onze vereniging, WSV Ermelo kwam op 5 september voor het eerst na de zomer weer bijeen. In de zomermaanden vergadert het bestuur ook, maar dan toch meer incidenteel voor de lopende zaken en bijzonderheden. Ook de leden van het bestuur gaan met de boot weg en daarom is het bestuurswerk wat minder intensief. Nu op de eerste woensdag van september was het bestuur weer voltallig. Het zal duidelijk zijn dat het eerste half uur van de vergadering ging over wat een ieder in de zomermaanden had meegemaakt of juist niet had beleefd. Het is altijd gezellig, leuk en informatief om de diverse belevenissen te delen en te bespreken. Dat duurt dan even maar prompt dienen zich ook weer de serieuze zaken aan.

Allereerst is er terug gekeken naar een aantal activiteiten in de zomer georganiseerd door WSV Ermelo. Op 26 mei is het vaarseizoen geopend. Het was een zeer gezellig samenzijn op de dijk met in ieder geval mooi weer. Leuke muziek en goed eten. Zonder het precies te kunnen vaststellen heeft het bestuur de indruk dat er meer mensen uit de grote haven waren dan uit onze verenigingshaven. Dat is prima en past goed in de doelstelling om ook de ligplaatshouders van WSCSH erbij te betrekken. Met ongeveer honderd aanwezigen beoordelen we het als zeer geslaagd en het is de bedoeling het volgend jaar opnieuw te doen. Datum en programma zullen nog ingevuld worden.

Zeer geslaagd was eveneens de Waddentocht. Dick Kanselaar opperde vorig jaar het idee een tocht naar Terschelling te organiseren. Dat is heel goed gelukt. Met dank en waardering voor Dick heeft de bemanning van acht schepen met later nog een negende een prachtige vaartocht en verblijf op Terschelling gehad. Het was leerzaam (met dank aan Meindert de Jong) en vooral zeer onderhoudend. Veel onderlinge saamhorigheid en hulpvaardigheid. Daarbij kwamen nog de uitgesproken gezellige dagen op Terschelling. Kortom een hele mooie verenigingsactiviteit en zeker voor herhaling vatbaar. Als vereniging zijn we natuurlijk afhankelijk van vrijwillige inzet voor een goede organisatie. Deelnemers moeten er plezier aan hebben. Het kwam in deze tocht allemaal samen. Van de tocht is een journaal bijgehouden, foto’s gemaakt en ook filmpjes. Geprobeerd wordt om ze allemaal bij de leden te brengen via nieuwsbrief en website.

Een derde activiteit was Optimist on Tour op 25 augustus in onze haven. Al langere tijd wordt binnen het bestuur nagedacht over de idee om jongeren en jonge kinderen enthousiast te maken voor de watersport. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het bestuur heeft Wim Soet bereid gevonden een poging te ondernemen iets in die richting op te zetten. Het is hem gelukt en de eerste stap is gezet. Samen met Henk van de Heuvel en anderen is hij aan de slag gegaan. Door het contact wat Henk had met het Watersportverbond bleek het mogelijk het programma Optimist on Tour naar Ermelo te halen. Het resultaat was een prachtige dag in de kom voor de jollensteiger. En dertigtal kinderen hebben onder leiding van drie instructrices van het Watersportverbond en met ondersteuning van veel vrijwilligers kennis gemaakt met de zeilsport. Wim Soet en Henk van de Heuvel hadden het samen met de vrijwilligers goed voorbereid en dat gaf een prachtige dag. Deze dag zal nog verder geëvalueerd worden en dan zal bekeken worden wat het vervolg zal zijn. Met deze eerste stap zou het eigenlijk niet moeten stoppen. Dat zou jammer zijn voor de kinderen maar ook voor de grote groep vrijwilligers die zich deze dag hebben ingespannen. Alle waardering.

De Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren heeft ons samen met heel veel andere belanghebbenden uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de toekomst van het Wolderwijd. Het gaat dan om vaarverbindingen, bestemmingen, welke vormen van transport, welke ondernemers of organisaties willen of moeten investeren, wat missen we nog aan infrastructuur. Kortom wat kan er wel of niet en hoe moet het Wolderwijd er over een aantal decennia uitzien. De secretaris, Martin van Leussen, zal onze vereniging vertegenwoordigen. Mochten er leden zijn die meer willen weten of ideeën hebben neem dan contact op met Martin.

De gemeente Ermelo heeft weer een volgende stap gezet in de toekomstige ontwikkelingen van Strand Horst. Het is bekend dat er alsnog een Milieu Effect Rapportage moet komen. Nu ligt ter inzage binnen welke kaders en hoe diepgravend deze MER moet zijn. Wie dat wil kan op het gemeentehuis kennis nemen van de stukken.

Het bestuur zal de directie van WSCSH nogmaals per brief laten weten dat we ons grote zorgen maken over de kwaliteit en vooral ook de veiligheid van de G en H steiger. Het zijn niet alleen de planken maar ook de liggers die slecht zijn. Het bestuur wil vooral aandacht vragen voor de verantwoordelijkheid die de eigenaar heeft voor de steigers.

In de komende tijd zijn er nog diverse activiteiten te verwachten. De geplande activiteit op 15 september is veranderd in pannenkoeken eten, gebakken door Ernst. Dat geeft de mogelijkheid om onderling lekker te kunnen bijkletsen over het afgelopen vaarseizoen. En op zaterdag 13 oktober gaan we weer vis bakken. Hou de mailberichten in de gaten.

Tot slot rest mij jullie nog een mooi einde van het vaarseizoen te wensen.
Wiert Omta, Voorzitter WSV Ermelo

Monday the 13th. Custom text here.