Na de vaststelling van de agenda en het verslag van de vorige vergadering startte de bestuursvergadering van onze watersportvereniging in oktober. Dat is niet zo bijzonder want daar beginnen we altijd mee en het was weer de eerste woensdag van de maand.

Op vrijdag 23 november is er de eerst volgende Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur zal in november de agenda voor die vergadering vaststellen en de leden op tijd de stukken doen toekomen. Een agendapunt voor die vergadering is al besproken. Corry Arendsen heeft aangegeven te stoppen als lid van de commissie Lief en Leed. Tijdens de ALV zullen we daar extra bij stil staan. Vooral omdat zij het lang en bovenal voortreffelijk heeft gedaan. Van de leden krijgen we vaak het signaal hoe fijn het is dat ook vanuit de vereniging aandacht wordt geschonken aan lief en leed. Het bestuur gaat op zoek naar een opvolg(st)er. Het zou fijn zijn als iemand zich spontaan aanmeldt of iemand een geschikte kandidaat weet.

Over de op 25 augustus gehouden Optimist on Tour is verder gesproken. De organisatoren van deze dag hebben het plan opgevat te proberen dit verder te ontwikkelen. Er is een kleine enthousiaste groep die wil proberen om in 2019 kinderen nog serieuzer kennis te laten maken met het zeilen. Aan de hand van de ruim ingevulde evaluatieformulieren blijkt dat die belangstelling er is. De deelnemers en hun ouders hebben een brief gekregen ter informatie en met de vraag hoe de belangstelling is voor een vervolg. Op de website kan deze brief en de evaluatie worden ingezien. Dat houdt ook in dat als leden van kinderen weten dat zij ook belangstelling hebben dat kan worden doorgegeven.

Op 13 oktober sluiten we het seizoen af. Dat doen we volgens traditie met gebakken vis en leden van het bestuur achter de bar. Vanaf 16.00 uur is het clubhuis open. Dan is er koffie en thee. Daarna kunnen we een toast uitbrengen op het voorbije vaarseizoen. Tegen 18.00 uur is de vis gebakken. Iedereen is welkom en het zou mooi zijn als we een grote opkomst hebben (red: en die was inderdaad groot)..

Het is goed om te weten dat we als vereniging controle gehad hebben over de brandveiligheid en de aanwezige blusmiddelen in het club huis. Dat is goedgekeurd. Dat geldt ook voor de controle op legionella. Ook dat is in orde.

Uiteraard is gesproken over de oktoberlijsten. De meeste zijn binnen. Het verzoek was ze in te sturen voor 8 oktober. Mocht iemand het vergeten zijn, haast u dan. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het vervolg is met de renovatie van de steigers. Wel heeft het bestuur een brief gestuurd naar onze verhuurder WSCSH dat hij als verhuurder verantwoordelijk is voor de kwaliteit en de veiligheid van de steigers. Nu er nog geen duidelijkheid is, geven wij als bestuur het advies gewoon door te gaan met de normale voorbereidingen op de winter. Mocht een boot winterklaar zijn en hij moet alsnog weg van de steiger dan zorgt de havenmeester daarvoor dat het goed en ordentelijk gebeurt zonder starten van motor e.d.

Het bestuur wenst al onze leden en sympathisanten een goede afsluiting van het seizoen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Monday the 21st. Custom text here.