Op woensdag 7 november kwam het bestuur weer bijeen voor een bestuursvergadering. Het bestuur heeft een brief gestuurd naar Jachthaven Strand Horst inzake het onderhoud van de steigers. Het lijkt wel, nu steigers slecht zijn dat ze ook nog steeds sneller achteruit gaan. Vandaar dat we de eigenaar van de steigers nog maar eens hebben gewezen op de slechte staat van onderhoud en dat wij Jachthaven Strand Horst verantwoordelijk houden voor narigheid en ongelukken.

Het bestuur zal aanwezig zijn op een bijeenkomst die binnenkort gehouden wordt over de recreatieve ontwikkeling van de Randmeren.

Het bestuur heeft nagepraat over de sluiting van het seizoen met het traditionele visbakken. Een zeer geslaagd evenement. De vis was van prima kwaliteit en ook nog eens extra lekker gebakken. Sommige leden hadden enige problemen met het wegspoelen van de vis. Zij hadden ook gelet op het mooie weer wel iets meer alcoholisch vocht gewild. Dat smaakt zo goed bij de vis. Het bestuur erkent dat gelet op het mooie weer het uur voor alleen koffie en thee wel iets te lang duurde. In voorkomende gevallen zal de tijdsplanning extra aandacht krijgen. Het bestuur hecht er wel aan dat we ons gedragen in ons eigen clubhuis en dat daar een gepaste hoeveelheid alcohol bij hoort.

In dit kader is het belangrijk dat op advies van de barcommissie en het functionerende barpersoneel nog eens goed wordt nagedacht over openstelling en omgang met de bar. Dan gaat het niet alleen om het meer of minder drinken maar ook om de tijdsbesteding van het barpersoneel. We zijn blij dat mensen zich beschikbaar stellen om de bar te bedienen. Het moet echter wel leuk blijven om te doen. Het kan niet zo zijn de openstelling te lang duurt of dat leden boven normale wensen hebben.

Daarom is door het bestuur het volgende afgesproken. Het barpersoneel is leidend tijdens de openstelling en bepaalt het gebruik en de tijd. Dat doen ze binnen de kaders die zijn vastgesteld door het bestuur. De openstelling van de bar op de eerste zondag van de maand is van 15.00 uur tot 18.00 uur. Niet langer en dat betekent dat de laatste ronde voor 18.00 uur valt. Bij ledenvergaderingen en clubavonden in ons clubhuis bepaalt het barpersoneel wanneer de bar dicht gaat. Bij bijzondere activiteiten kan worden afgeweken. Dat gebeurt alleen na overleg met bestuur en barcommissie.

De leden hebben ondertussen de uitnodiging voor de ALV ontvangen. We zullen terugkijken en uiteraard ook vooruit. Belangrijk om te weten dat die avond de begroting voor 2019 aan de orde is. De contributie blijft gelijk. Dat geldt ook voor de tarieven voor de ligplaatsen. Bij de laatste maakt het bestuur een kanttekening. Door de tarieven niet te verhogen begroten we wel een tekort. Op de ALV volgt nadere toelichting.

Het lijkt er op dat onze haven het komend seizoen weer vol is. Dat ondanks een groot aantal vertrekkende ligplaatshouders en leden. Gelukkig is er voor beide ook weer aanvulling.

Tot slot heeft het bestuur gesproken over het verspreiden onder de ligplaatshouders van de namen van de eigenaren van de boten. Eerder hebben we afgesproken dat we namen, telefoonnummers en mailadressen zouden verspreiden. Dit doen we uit een oogpunt van veiligheid, orde in de haven en onderlinge collegialiteit. Nu de AVG zijn intrede heeft gedaan, kun je vraagtekens stellen bij genoemde verspreiding. Het bestuur houdt vast aan het eerder afgesproken beleid. We voegen geen adressen toe. Dus alleen naam, telefoon en mailadres. Mocht toch iemand bezwaar hebben dan kan hij of zij dat melden bij het bestuur en wordt daar rekening mee gehouden. Het bestuur zal ook dan benadrukken dat het heel belangrijk en nuttig kan zijn dat een collega schipper je kan bereiken als er iets met je schip aan de hand is.

Graag tot ziens op de ALV op vrijdag 23 november in het clubhuis. Aanvang 20.00 uur

Wiert Omta
Voorzitter WSV Ermelo

Saturday the 18th. Custom text here.