De laatste bestuursvergadering van 2018 was een korte vergadering.
Het bestuur heeft teruggekeken op de ALV van 23 november. Een plezierige bijeenkomst. Het bestuur is content met het besluit om de ligplaatstarieven te verhogen. De vereniging heeft wel de middelen om een jaar de prijsverhoging door onze verhuurder te overbruggen maar er zou een komend jaar dan toch extra verhoogd moeten worden. Die verhoging zou dan wel eens dubbel zo hoog kunnen uitvallen.

De presentatie van Optimist on Tour op de ALV was ook zeer geslaagd. Het bestuur geeft graag medewerking aan het vervolg. Meindert de Jong is vanuit het bestuur toegevoegd aan de commissie.

Meindert is penningmeester en bovendien instructeur. Meindert is ook degene die bij ons vaak toelichting geeft op allerlei regels in de watersport middels een opfrisavond. Hij verzorgt bij wsv Flevo in Harderwijk ook diverse cursussen zoals Vaarbewijs, Kustnavigatie en Marifoon. Leden van wsv Ermelo zijn daar van harte welkom.

We kijken uit naar het volgende seizoen dat begint met de nieuwjaarreceptie op zaterdag 5 januari. Iedereen is vanaf 15.00 uur welkom. De voorzitter zal rond 16.00 uur namens het bestuur de leden en de vereniging een voorspoedig 2019 toewensen.

Bij de start van het nieuwe jaar en daarmee ook het nieuwe vaarseizoen is het fijn te kunnen melden dat onze haven, zo het nu lijkt, vol is. Er vertrekken boten maar gelukkig is er ook weer aanvulling.

 

Ondanks dat wij een relatief kleine vereniging zijn is er toch veel gebeurd in 2018.

We hebben hele gezellige en plezierige zondagmiddagen en clubavonden gehad met voortreffelijke verzorging en invulling van diverse leden.

De clubavonden zijn altijd goed bezocht. Persoonlijk vond ik de avond met Gerard en Edith Langerak eruit springen. Een mooie presentatie van hun reis naar het zuiden van België. Een mooie reportage van de grote en historische kunstwerken die daar gebouwd zijn. Het zou mooi zijn om vaker dit soort reisverhalen op een clubavond te horen.

Het bestuur en veel vrijwilligers hebben zich bezig gehouden met de steigers. De F steiger is prachtig gerenoveerd. Zo willen we graag alle steigers. Het is nodig ook. Toch gaan eerst andere steigers in de haven aangepakt worden. Voor ons blijft de vraag of onze steigers niet in een mindere staat zijn. Het bestuur blijft in gesprek met WSCSH. Dat geldt ook voor de aangebrachte stootrubbers. Dat lijkt geen succes.

De leden zijn op de beide ALV’s bijgepraat over de geplande ontwikkelingen op Strand Horst. De leden hebben ook hun zorg uitgesproken over de te verwachten gevolgen op een aantal terreinen. Het lijkt er vooralsnog niet op dat onze zienswijzen en bezwaren gehonoreerd worden. Maar we zijn niet de enigen die bedenkingen hebben. Bovendien loopt er nu een Milieu Effect Rapportage. Het is afwachten hoe de uitkomsten zullen zijn.

Sinds een aantal jaren kennen we de Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren. Een samenwerking van alle gemeenten tussen Ketelbrug en Hollandse Brug. De directeur mevrouw Rita Braam heeft al eens een toelichting gegeven in ons clubhuis. Het bestuur volgt de ontwikkelingen met belangstelling. De Randmeren zijn immers ons primaire vaargebied. De coöperatie is druk doende de kwaliteit van het gebied verder te verbeteren.

Een hoogtepunt dit jaar was denk ik toch 25 augustus. Optimist on Tour in onze haven. Qua weer een mindere dag in een warme en droge zomer. Een haven vol met Optimisten en bijna 30 kinderen die zich uit konden leven op het water. Een geweldige dag en een dag die een vervolg krijgt in het komende seizoen.

Tot slot memoreer ik nog de Waddentocht. Een initiatief dat navolging verdient en mogelijk ook krijgt. De deelnemers hebben genoten van de vaartocht naar Terschelling. Het was gezellig en leerzaam. Het is leuk dat in de laatste bijeenkomst van 2018 uitgebreid aandacht is voor dit mooie initiatief.

 

Ik wil waardering uitspreken voor iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het welvaren van onze club. Het geeft een goed gevoel dat we met elkaar in staat zijn en door met elkaar op te trekken een mooie watersportvereniging te laten bloeien.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Saturday the 18th. Custom text here.