Op de tweede dag van het nieuwe jaar kwam het bestuur bijeen voor de eerste bestuursvergadering in 2019. Uiteraard werden allereerst de goede wensen voor het komende jaar gewisseld. Niet alleen voor de bestuursleden onderling maar ook voor de vereniging en al haar leden en familie, de sympathisanten en alle anderen die de vereniging een warm hart toedragen. Via deze brief het zelfde aan allen die niet op de nieuwjaarreceptie kunnen komen en die we niet persoonlijk de hand kunnen schudden, een heel gezond en voorspoedig jaar toegewenst.

Op zaterdag 5 januari houden we onze nieuwjaarsbijeenkomst. Waarschijnlijk is de datum voorbij als deze nieuwsbrief wordt gelezen. Toch durf ik nu al wel te voorspellen dat het weer een gezellige bijeenkomst wordt. Passen bij onze Watersportvereniging.

Op vrijdag 11 januari is er weer een opfriscursus Vaarbewijs 1 en 2 verzorgd door Meindert de Jong en Arie Burggraaf. Zeer leerzaam voor hen die denken dat niet alle kennis nog voldoende paraat is.

Zaterdag 26 januari is er de traditionele Oranjetocht. Voor de twintigste keer wordt deze oergezellige wandeling gehouden. Gezellig en het ontbreekt de deelnemers aan niets.

Op woensdag 16 januari komt een groep enthousiaste leden bijeen om na te denken over een vervolg op de zeer geslaagde Waddentocht van vorig jaar. Op die avond gaan er mogelijk weer plannen gemaakt worden om ook dit jaar een vergelijkbare tocht te organiseren. Liefhebbers en potentiele deelnemers zijn van harte welkom.

Nadat we afgelopen jaar met heel veel inzet en nog meer plezier het evenement “Optimist on Tour” hebben kunnen organiseren komt er een vervolg. De commissie Jeugdzeilen is volop bezig plannen te maken en uit te voeren een groep kinderen de eerste beginselen van het zeilen bij te brengen. Een behoorlijke groep heeft zich gemeld en de vereniging heeft geïnvesteerd in Optimisten. Het is nu aan de commissie om dit verder vorm te geven. Het bestuur is enthousiast. Als er nog leden zijn die willen meehelpen mag dat natuurlijk altijd. Ook is er nog een beperkte ruimte voor het aanmelden van kinderen.

De penningmeester heeft de jaarrekening 2018 in concept aan het bestuur voorgelegd. Het ziet er goed uit en we komen keurig uit op het ongeveer begrootte saldo. De ALV heeft al ingestemd met de verhoging van de liggelden nadat Watersportcentrum Strand Horst ons ook een vergelijkbare verhoging heeft gevraag. Op de komend ALV zal het nader worden toegelicht inclusief een vergelijking met andere havens in de buurt.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Tuesday the 25th. Custom text here.