Op een storm- en regenachtige dag vergaderde het bestuur. Totaal geen weer voor watersporters. Behalve de veerpont was er niemand op het water. Koud en guur. Binnen brandde de kachel. Dat geeft je letterlijk en figuurlijk een goed gevoel bij ons clubhuis.

Het bestuur heeft allereerst terug maar ook vooruit gekeken naar de verenigingsavonden die we organiseren. Het aantal aanwezigen neemt af. Dat geldt vooral voor de “gezellige” avonden. Denk hierbij aan de sjoelavond, een avond knopen en splitsen en de avond met als thema “wat doet de watersporter in de winter”. Deze laatste avond is dit winterseizoen al niet meer georganiseerd. Dit allemaal in tegenstelling tot de avonden met de onderwerpen Varen doe je Samen, dieselmotoren en dieselbrandstof en al eerder een avond met een inleiding over de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Zonder nu al een oordeel te geven of een besluit te nemen, wil het bestuur de komende tijd wel goed nadenken over welke onderwerpen zich het beste lenen voor de winterperiode.
Bovenstaande heeft ook nog andere aspecten. Voor elke activiteit geldt dat het tijd en inzet kost een avond te organiseren. Het clubhuis moet open, de bar moet open en er moet ook weer opgeruimd en schoon gemaakt worden. Niet dat het altijd een belasting is maar het moet wel gebeuren. Als het organiseren steeds door het bestuur moet gebeuren en leden minder initiatief tonen en er minder leden op af komen is er naar de mening van het bestuur genoeg reden een en ander te evalueren. Tijdens de ALV van 5 april zal dit ook besproken worden. Dit klinkt misschien een beetje somber. Zo is het niet bedoeld en het is ook niet iets om over te somberen. We hebben heel veel gezellige en plezierige momenten waarop we elkaar treffen zonder een specifiek onderwerp. Denk hierbij aan de zondagmiddagen, de nieuwjaarsreceptie en opening en sluiting van het seizoen.

Het bestuur nodigt leden en sympathisanten met partners of familie uit voor de ALV van 5 april. Op die avond zal het bestuur uitleg geven over het reilen en zeilen van de vereniging.

De leden hebben het bestuur gevraagd de ontwikkelingen op Strand Horst nauwkeurig te volgen. Vorig jaar hebben we al een bezwaar ingediend en ook in februari dit jaar hebben we aanvullend bezwaar gemaakt. Het bestuur is nog steeds ontstemd dat de gemeente ons nog nooit heeft uitgenodigd voor een overleg over de geplande ontwikkelingen. Dat is ongepast. Een vereniging die al meer dan veertig jaar actief is op Strand Horst met overwegend leden uit Ermelo en dus met veel kennis en inzicht kun je niet zomaar passeren. Daarom heeft het bestuur contact gezocht met de drie grootste fracties uit de gemeenteraad. Dat heeft geleid tot goed en plezierig overleg. Wat het effect van die gesprekken is, moet worden afgewacht.

In een gesprek met de havenmeester WSCSH Dick van Dam heeft de eigenaar van de Jachthaven Strand Horst, de heer de Boer, ons laten weten dat renovatie van de G en H steiger op dit moment niet aan de orde is. De renovatie van de F steiger en het herstel van een aantal andere steigers is financieel zodanig tegengevallen dat eerst pas op de plaats gemaakt moet worden. Al eerder heeft het bestuur hem laten weten dat wij hem verantwoordelijk houden voor schade die ontstaat door slechte steigers. Wel hebben we de toezegging dat slechte planken en liggers incidenteel aangepakt worden.

Terwijl ik dit schrijf, is de discussie over het klimaat in volle gang. Hoe die discussie verder ook verloopt, zeker is dat de kosten van energie gaan stijgen. Het bestuur is van mening dat energielasten doorberekend moeten worden aan de leden. Energiegebruik op de steiger is een verantwoordelijkheid van de ligplaatshouder. Het bestuur wil wel kijken naar het verbruik in het clubhuis. Mogelijk dat een van onze leden, die deskundig is, dat eens goed eens op een rij zou kunnen zetten.

Onlangs ben ik ingegaan op een verzoek voor een interview met het NRC. Het betreft een artikel over het jeugdzeilen en onze ervaring daarmee. Het betreffende artikel kan je hier lezen.  

Tot slot heeft het bestuur met plezier kennis genomen van de voortgang rond het jeugdzeilen. Een enthousiaste commissie is bezig alle voorbereidingen te treffen. Hopelijk kunnen we deze zomer genieten van een groep kinderen die hun eerst stappen in de watersport zetten.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Tuesday the 25th. Custom text here.