Het bestuur heeft in de vergadering van april allereerst teruggekeken op de Algemene Ledenvergadering van 5 april. Het was een plezierige avond ondanks dat de opkomst matig was. Er waren 22 leden en een aantal partners aanwezig. Dat lijkt niet veel. Toch is het een opkomst van twintig procent en dat is ondanks mijn opmerking van matig, een behoorlijk percentage. Zeker als je het vergelijkt met andere verenigingen. Zoals gezegd de avond verliep in een goede sfeer.

Het is fijn om te kunnen vaststellen dat de zaken in onze vereniging goed lopen. Dat is eerst en vooral te danken aan de enorme betrokkenheid en inzet van onze leden. Zeker als we hierbij denken aan de “schoonmaak en opruim dag van 31 maart. Met een grote groep vrijwilligers, allemaal goed verzorgd door Ans en haar helpers, is er een dag flink gewerkt en alles ziet er weer top uit. Hulde en dank voor deze inzet.

Op de ALV heeft onze algemeen adjunct Wim Schuur een toelichting gegeven op de activiteiten en evenementen die we tot de zomer nog kunnen verwachten. Hij heeft daarbij ook zijn zorg uitgesproken. Het bestuur deelt met Wim die zorg. We hebben een oude afspraak in de vereniging. Die komt er kort gezegd op neer dat de leden zelf activiteiten moeten aandragen en zich daar dan ook voor moeten inzetten. Als een activiteit gedragen wordt door de leden dan zal het bestuur het coördineren en faciliteren. Dat vraagt dus actie van de leden. Het kan niet zo zijn dat het bestuur de enige is die activiteiten organiseert en ook nog uitvoert. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat vraagt teveel. Bovendien wordt het dan steeds moeilijker nieuwe mensen te vinden die de functie op zich willen nemen. Nog korter gezegd, we moeten het samen doen en anders doen we het niet.

Het is gebleken dat we dat als vereniging ook kunnen en dat leidt dan tot hele mooie activiteiten. We gaan deze zomer voor de tweede keer met een groep naar de Wadden. Een initiatief uit de leden en georganiseerd door de leden. We zijn begonnen met jeugdzeilen. Een idee dat al langer leefde maar nu door een groep leden is opgepakt en in gang gezet. We houden al een aantal jaren een open dag op de haven samen met Jachthaven Strand Horst. Dit idee kwam deels uit het bestuur maar werd mede gedragen door de inzet van eigen leden. Er gebeurt dus veel op de haven en in de vereniging. Het bestuur is daar blij mee en ook wel een beetje trots dat ondanks dat we een kleine vereniging zijn, het allemaal kan.

Toch komen er ook scheurtjes in de bereidheid om bepaalde activiteiten mede te ondersteunen. Daarom ook de oproep per mail om te helpen bij de open dag van 25 mei a.s. Daar zijn extra handen nodig om de middag goed te organiseren. Dus ook in deze nieuwsbrief de oproep mee te helpen die middag tot een succes te maken.

Het is niet mijn bedoeling om het bovenstaande te dramatiseren. Er gebeurt veel in de vereniging. Heel veel leden zijn er als er een beroep op ze wordt gedaan. Heel veel zaken lukken ook prima. Als bestuur zijn we iedereen dankbaar voor de inzet.

Om de continuïteit er in te houden moeten we als bestuur wel nadenken hoe we onze activiteiten inkleden. We hebben al vooruit gekeken naar de komende winterperiode. De gedachte is om een drie- of viertal avonden te organiseren met een thema gerelateerd aan de watersport of aan het vaargebied en de andere avonden die we kennen te laten vervallen tenzij de leden er behoefte aan hebben en het willen organiseren.

Tijdens de ALV is gemeld dat er een lijst wordt rondgestuurd met gegevens over de ligplaatsen. Dit doen we uit een oogpunt van veiligheid en aandacht. Tot heden heeft niemand aangegeven dat hij of zij bezwaar maakt. Daarnaast is in het kader van de AVG dit ook op de website vermeld.

Tot slot een heel leuk bericht. Ons lid Paul Hoogendijk heeft zijn rubberboot met motor aan de vereniging geschonken. Een geweldige geste. Het is de bedoeling deze boot te gebruiken bij het jeugdzeilen. Paul heel erg bedankt.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Tuesday the 29th. Custom text here.