De juni vergadering van het bestuur was een korte vergadering. Dat zou een teken kunnen zijn dat het heel goed gaat in de vereniging, Het zou ook kunnen dat het bestuur niet goed weet waar ze over moeten praten, niet alert is of zaken vergeet. De leden hoeven zich geen zorgen te maken. Er waren op dat moment gewoon niet meer agendapunten en toch is alles, wat gedaan moest worden, aan de orde geweest.

Het bestuur heeft teruggekeken op de eerste avond Jeugdzeilen. De start van deze nieuwe activiteit was een succes. Enthousiaste kinderen die er allemaal waren. De ouders waren tevreden en de commissie kon teugkijken op een mooie eerste avond. Uiteraard zijn er altijd nog een paar kleine aanpassingen nodig, maar die lossen zich in de praktijk van de komende avonden op. Wel is belangrijk dat er een aanpassing komt van de ligplaatsen van de Optimisten gedurende het seizoen. Gelet op de ruimte die er nog is op de jollensteiger worden de Optimisten daar gelegd. Een prima oplossing.

De vorige keer schreef ik over het belang dat het bestuur zich houdt aan de afspraken en reglementen zoals die zijn vastgesteld door de leden. In individuele gevallen kan dat wel eens lastig zijn en leidt dat tot discussie. Het is plezierig dat ook nu weer een paar knelpunten konden worden opgelost tot ieders tevredenheid.

Kort is gesproken over de trip van een deel van onze leden naar Texel. Het is fijn dat dit georganiseerd wordt en dat er een behoorlijke belangstelling. Het bestuur wenst de deelnemers een behouden vaart.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Tuesday the 29th. Custom text here.