Zoals elke bestuursvergadering wordt het programma voor de leden besproken. Evenals dat wordt teruggekeken naar gehouden bijeenkomsten.

De sluiting op 12 oktober is zeer goed verlopen. Een grote groep leden was aanwezig. Heel leuk was dat Rob Viset mooi en enthousiast verhaal vertelde over de Waddentocht van afgelopen zomer. Het was gezellig maar hij had veel geleerd en zei nu al dat hij een volgende keer weer graag meegaat. De gebakken vis verhoogde alleen maar de goede sfeer van de bijeenkomst.
Het seizoen is voorbij maar her bestuur is drukdoende om ook voor de winterperiode een mooie invulling van de lange winteravonden te vinden. Wel is afgesproken om de traditionele Oranjetocht van eind januari te laten vervallen. Te weinig animo. Tenzij op de aanstaande ledenvergadering (ALV) een aantal mensen bereid is het nieuw en goed leven in te blazen. Bij alle evenementen is nog eens door bestuur bevestigd dat bij opening en sluiting van het seizoen het bestuur bardienst heeft.

Hierboven refereerde ik al aan de Waddentocht. Het lijkt erop dat ook volgend jaar deze tocht weer gehouden zou kunnen worden. Ook gaan er stemmen op om een vergelijkbare tocht naar Zeeland te organiseren. Het is nog vroeg en daarom prematuur. Toch zou het mooi zijn als dit een of meer blijvende evenementen gaan worden.

De commissie Jeugdzeilen heeft het afgelopen seizoen geƫvalueerd. Tijdens de ALV zal de voorzitter van de commissie Wim Soet het een en ander vertellen hoe het gegaan is. Laat ik vast verklappen dat het een succes geweest is en dat zich alweer negen kinderen voor het volgende seizoen gemeld hebben. Uiteraard wachten we de nadere toelichting en uitleg af. We kunnen wel vaststellen dat door de enorme inzet van vrijwilligers, de betrokkenheid van ouders en het enthousiasme van de kinderen een goede basis is om door te gaan. Nogmaals hulde aan onze vrijwilligers.

Meerdere keren hebben wij gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst wat geleid heeft tot een beroepsschrift bij de Raad van State. WSV Ermelo was niet de enige die beroep heeft aangetekend. Tien anderen hebben dat ook gedaan. Het bestuur houdt u op de hoogte van het vervolg.

Tot slot op vrijdag 22 november is er de volgende Algemene Leden Vergadering. Alle leden, sympathisanten en partners zijn van harte welkom. In ieder geval dus een presentatie over het Jeugdzeilen. Daarnaast de gebruikelijke zaken als financiƫn, havenaangelegenheden, liggelden, contributies en het activiteitenprogramma voor 2020. Alle reden om aanwezig te zijn.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Saturday the 8th. Custom text here.