Het bestuur heeft in de novembervergadering een invulling gegeven aan de activiteiten in 2020. Het is wel grappig dat je nu al een datum voor de nieuwjaarreceptie van 2021 moet vaststellen. De nieuwjaarreceptie van 2020 is veel dichterbij. De evenementencommissie moet nog met een nader advies komen maar het bestuur wil als proef de receptie wel combineren met de zondag openstelling. Tijdens de aanstaande ALV op 22 november zal er een uitgebreide toelichting komen op het programma van 2020.

De aanstaande Algemene Ledenvergadering is ook besproken. Het bestuur is blij dat de commissie Jeugdzeilen een presentatie verzorgt over het afgelopen jaar. Het was een succes en dan is het extra leuk om er op terug te kijken. Uiteraard staat de begroting van 2020 op de agenda. Het bestuur doet de leden het voorstel om geld vrij te maken voor ondersteuning en advies inzake de technische staat van de haven en de ontwikkelingen op en rond Strand Horst. We hebben al een verzoek om ondersteuning neergelegd bij het Watersportverbond.

Ondanks een pachtverhoging opgelegd door onze verhuurder kunnen de ligplaatsgelden op het zelfde niveau blijven. De haven is zo het nu lijkt volgeboekt voor het komende seizoen. Dat betekent dat we er financieel nog steeds goed voor staan.

Het bestuur maakt zich wel zorgen over de technische staat van de haven en dan met name de steigers. Wij hebben de verhuurder daar informeel en formeel meerdere keren op aangesproken. Tot heden heeft dat nog geen resultaat gehad.

Tijdens de vergadering waren er geen bijzonderheden rond de ligplaatsen en de ledenadministratie te bespreken. Het werd mede daarom een korte vergadering.

Rest mij nog jullie allemaal van harte uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering van 22 november.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Tuesday the 29th. Custom text here.