Ieder seizoen heeft zijn schoonheid en zijn charme. De herfst is voor velen niet het jaargetijde om nog veel te varen. Deze herfst leende zich er nog minder voor. Het was een natte herfst. Maar op een van de eerste dagen van de meteorologische winter was het stralend weer.

Juist op die dag vergaderde het bestuur in het clubhuis met uitzicht op een zonovergoten Nuldernauw en Wolderwijd. Wat hebben we toch een mooie locatie voor onze haven. Het clubhuis is snel warm en met een kopkoffie is het goed vergaderen.

Het bestuur had geen lange agenda. Allereerst werd teruggekeken op de Algemene Ledenvergadering van 22 november. Het clubhuis zat behoorlijk vol. Er waren 25 stemgerechtigde leden aanwezig en met de meegekomen partners en belangstellenden was het gezellig druk. De vergadering verliep vlot.
Met het bestuur hadden ook de leden veel aandacht voor de ontwikkelingen op en rond Strand Horst. Bij de Raad van State ligt een beroep. Binnenkort komt daar vervolg op.
Daarnaast houden we de vinger aan de pols als het gaat om het onderhoud van de haven. Het is goed te zien dat er materiaal is aangevoerd om verder te gaan met renovatie. Discussie blijft over welk deel van de haven het eerst aan de beurt zou moeten komen.
Het is plezierig dat de leden ook in de begroting rekening willen houden met alles wat er speelt en dat we daar als vereniging een sterke positie in hebben en houden.
Tijdens de ALV zijn de activiteiten voor het komende seizoen gepresenteerd. Niet alles ligt nog vast. Wel is duidelijk dat we weer een groot aantal bijeenkomsten hebben. Tijdens de presentatie van het programma kwam ook een eventuele Waddentocht weer aan de orde. Het lijkt er op dat er voldoende animo is het opnieuw te organiseren. Binnenkort komt er een uitnodiging voor een eerste overleg.
Een groot en mooi evenement zal weer het Jeugdzeilen zijn. Wim Soet heeft een presentatie gegeven. Dat zag er heel goed uit. Heel veel blijde gezichten van kinderen omringd door een grote groep vrijwilligers.
Zo het nu lijkt hebben we het goed voor elkaar en kan er weer worden uitgekeken naar een nieuw seizoen. De winter treed nu in. De haven is er klaar voor. Water en haspels zijn afgesloten. Wel zal de havenmeester met een aantal vrijwilligers op verzoek van de verhuurder nog een aantal steigerplanken vernieuwen. Het bestuur is bereid dat te doen als het om enkele planken gaat. Het worden er nu echter wel veel. Beter zou het zijn als het geheel vernieuwd werd. Bovendien speelt hier ook mee dat als het om meer planken gaat wie er verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het werk. Wij hebben de verhuurder meerdere keren gewezen op zijn verantwoordelijkheid.
Op 4 januari om 15.00 uur begint onze nieuwjaarreceptie. Het bestuur hoopt veel leden en partners op die middag te ontmoeten. Een mooie start van het nieuwe jaar.
Wat ook hoort bij het nieuwe jaar is de rekening voor contributie, winterstalling en walstroom. Dat hoort er ook bij. Eind januari of begin februari zal die bij een ieder in de bus vallen of op de computer te zien zijn.

Rest mij iedereen een gezegend en zalig Kerstfeest te wensen. Veel fijne en gelukkige tijden met familie en bekenden. Het zijn donkere maar vooral toch ook gezellige dagen en als ze voorbij zijn dan dient het nieuwe vaarseizoen zich al weer bijna aan.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo.

Saturday the 8th. Custom text here.