Kort na de jaarwisseling en onze nieuwjaarreceptie kwam het bestuur bijeen. De temperatuur was flink hoger dan in december. Alhoewel het nog wel vies en nat is op de haven krijg je toch de idee dat we weer de goede kant opgaan. Als we twee maanden verder zijn dan kunnen de eerste boten al wel weer gepoetst zijn.

Het bestuur heeft zoals altijd teruggekeken op diverse bijeenkomsten. Het meest nabij was de nieuwjaarreceptie. Heel gezellig en onderhoudend om met elkaar zo het jaar te beginnen en elkaar een gelukkig en vooral gezond 2020 toe te wensen. We hadden weer een mooie opkomst.
Jammer dat we onze ledenadministrateur Marco Eelman moesten missen. Hij zal nog wel enige tijd verstek moeten laten gaan. Dat we hem missen bleek al bij de discussie of we wel of niet met bonnetjes moesten werken op de receptie. Marco had het geweten. Hij is regelmatig het geweten van onze vereniging. Laten we hopen dat hij weer goed en spoedig kan herstellen. Het bestuur heeft de werkzaamheden wat herschikt zodat de leden of anderen geholpen kunnen worden als daar behoefte aan is.

In de haven wordt op dit moment gewerkt aan renovatie van de C steiger. Planken en onderliggers worden waar nodig vernieuwd. We hebben onze verhuurder er weer op gewezen dat het onderhoud beter en sneller moet. We zijn blij dat er een aanpak is maar het duurt lang. Wij hebben net voor de Kerst zelf ook weer flink wat planken vernieuwd. Dit doen we in overleg met Dick van Dam. Hij heeft ons werk goedgekeurd. Dat is belangrijk want het zijn wel de steigers van de verhuurder. Het bestuur is de groep leden die dit opgepakt hebben zeer erkentelijk dat ze dit weer hebben willen doen.

Onze vereniging is vooral afhankelijk van vrijwilligers en de inzet van de leden. Dat gaat tot heden uitstekend. Dank en hulde daarvoor. Zo houden we onze vereniging goed op orde.

De bestuursvergadering verliep vlot en de agenda kon dan ook snel worden afgehandeld. Dat maakt het besturen van onze club toch een stuk plezieriger en eenvoudiger. Een punt van zorg is er nog wel. Aan het einde van de nieuwjaarreceptie was er verschil van mening over de sluitingstijd. Al eerder hebben we daar over gesproken. Het bestuur heeft eerder besloten dat het aan het bestuur is wat de tijden van opening en sluiten zijn en die tijden zijn hard. Hoe jammer het ook is dat de gezelligheid moet stoppen omdat het tijd is, wil en zal het bestuur daar niet van afwijken. De vrijwilligers achter de bar handelen dan ook naar de afspraken met het bestuur. Natuurlijk kan daar bij hele bijzondere situaties een keer van worden afgeweken. Dat kan echter alleen maar als de bar en het bestuur dat verstandig vinden. Dat betekent dat afwijkingen van afgesproken tijden hoge uitzondering zijn.

Bovenstaande is geen reden om dan niet naar het clubhuis te komen. Juist wel . Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Maar om het gezellig en haalbaar met vrijwilligers te houden moeten we ons wel aan afgesproken regels houden.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Saturday the 24th. Custom text here.