De vergadering van maart kon met een blij gezicht worden begonnen. Marco Eelman was weer in ons midden. Geweldig dat hij na wat hem is overkomen weer zover hersteld is. Hij zat ook weer helemaal in zijn rol als man van de ledenadministratie. Tel daar bij op dat hij, zoals altijd, vroeg aanwezig was en al weer de koffie had gezet. Heel fijn.

Jammer dat Wim Schuur zich moest afmelden hij is voor korte tijd opgenomen in het St. Jansdal. Wim is het bestuurslid voor de evenementen en bijzondere avonden en activiteiten. Dus zonder hem hebben we de activiteitenkalender behandeld. Het was natuurlijk sneu dat de avond met het Watersportverbond en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren niet door kon gaan. Gelukkig is de stoomstoring weer hersteld. We doen een poging het zelfde programma te realiseren op 24 april. De leden en sympathisanten zouden er goed aan doen dit vast in de agenda te plaatsen. Net voor het afsluiten van deze nieuwsbrief kreeg ik het bericht dat Roeland Geertzen voor het Watersportverbond de presentatie zal houden. Kees Kooijman heeft ook toegezegd te komen praten over het maaien van de waterplanten. Dat betekent dat 24 april definitief is.

Op 23 maart hopen we een mooie avond te hebben over het programma van de Waddentocht en de inleiding van de heer en mevrouw Bosman over hun vele reizen die ze gemaakt hebben en wat ze aan mooie en minder mooie dingen hebben meegemaakt. Het beloofd een mooie avond te worden. NB: Vanwege het coronavirus komt deze lezing te vervallen

Zoals altijd hebben we gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst. Het geheel ligt nu bij de Raad van State. Wanneer zitting en uitspraak zullen volgen is nog onbekend. Het bestuur heeft de idee dat er alles aangedaan is om de zorgen en de bezwaren van de Watersportvereniging naar voren te brengen.

Met Jachthaven Strand Horst hebben we mondeling en schriftelijk contact over de kwaliteit van de steigers en het onderhoud. Van de directie hebben we de toezegging dat ze voort zullen gaan met het onderhoud en dat ook de G en H steiger aan de beurt komen. Het bestuur is wel blij te kunnen zien dat er in de haven wel een aanpak is van onderhoud.

De wachtlijst en dan vooral de interne groeit. Dat betekent dat er veel veranderingen zijn. Havenmeester en ledenadministratie zijn druk bezig iedereen voor zo ver dat kan een ligplaats te bieden. De penningmeester laat weten dat bijna alle leden aan hun financiƫle verplichtingen hebben voldaan. Hij heeft er door late betalingen en versturen van herinneringen wel extra werk aan gehad. Daar waar betaling achterwege blijft moet het bestuur gelet ook op onze statuten stevig ingrijpen.

De mooiste mededeling in de vergadering was de melding dat binnenkort het water weer aangesloten wordt. Dat geeft toch het gevoel dat het vaarseizoen dichtbij is.

Tot slot wijs ik nog even op de Algemene Ledenvergadering van 3 april. Aan de orde zijn dan in ieder geval de jaarverslagen en het financiĆ«le verslag. Daarnaast is er een bestuursverkiezing, Het bestuur is blij dat Martin van Leussen nog weer een periode secretaris wil zijn. Uiteraard staat het de leden vrij tegenkandidaten voor te stellen. Dus graag tot ziens op de ledenvergadering van 3 april. NB: Vanwege het coronavirus komt wordt de ALV tot nader orde uitgesteld! 

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Thursday the 28th. Custom text here.