Net als in de maand april heeft het bestuur in de maand mei de bestuursvergadering digitaal gehouden. We gebruiken het programma Zoom en dat werkt goed. Zelfs als een van de bestuursleden zich op een afstand bevindt van ongeveer 100 kilometer. De leden van het bestuur treffen elkaar natuurlijk ook op de haven en dan worden kleine zaken die aandacht vragen wel met elkaar besproken. Toch is het goed dat belangrijke besluiten genomen worden in een bestuursvergadering. Daar is een verslag van en via de nieuwsbrief proberen we dan de leden te informeren. Tijdens de eerstvolgende ledenvergadering kunnen zaken die zijn besloten met de leden worden gedeeld.

Wanneer de eerstvolgende ALV zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Het lijkt er op dat we de goede kant weer op gaan maar zeker is dat niet. Het is vervelend en zorgelijk voor allen die direct of indirect geconfronteerd worden met het coronavirus. Verdrietig als het mensen echt raakt. In Ermelo zijn meerdere mensen getroffen door het virus en hebben het zelfs niet overleefd. Je kunt elkaar troosten, om elkaar heen gaan staan, de helpende hand bieden maar verlies van een naaste is heel moeilijk te verwerken. Veel sterkte gewenst aan een ieder die verlies ervaart.

Onze vereniging draait wel door al is het met beperkingen. Varen kunnen we wel. Aan de boot klussen kan ook. We houden rekening met elkaar. Er wordt zelfs flink in boten gehandeld. Ligplaatsen komen leeg en worden weer ingevuld. De wachtlijst groeit. Alleen we zouden zo graag een keer samenkomen. Belevenissen willen vertellen. Samen een glas drinken. Nog even geduld.

De commissie Jeugdzeilen denkt na of we voor de zomer het lesprogramma weer kunnen oppakken. We hebben vorig jaar genoten van de kinderen die op een leuke manier kennis maakten met water en de watersport. Het zou mooi zijn dat door te trekken. Het bestuur heeft de commissie de ruimte gegeven om naar bevind van zaken te handelen. Als het kan en verantwoord is willen we graag starten. Het moet echter wel kunnen. We hebben nog een paar weken de tijd om definitief te besluiten.

De reis naar de Waddenzee gaat helaas niet door. In een gesprek met de organisatie is besloten niet te gaan. Het wordt te laat in de tijd en de onzekerheid of het over een aantal weken wel zou kunnen is te onzeker. Het maken van plannen wordt toch te lastig. Jammer maar begrijpelijk.

Ik schreef al over graag een keer samenkomen. De eerste datum in het verschiet is zondag 7 juni. Toch is dat nog niet zeker. Ons clubhuis is een sportkantine met terras. Vanwege het laatste lijken er mogelijkheden te zijn echter voor een sportkantine niet. Bovendien heeft ook de Veiligheidsregio er iets over te zeggen en ook de gemeente. Daar naast moet onze barcommissie en het barpersoneel beschikbaar zijn en het aandurven. Besloten is de ontwikkelingen af te wachten. Zodra er meer duidelijkheid is worden de leden geïnformeerd via de mail. Houd die dus goed in de gaten.

Ondanks alle zorgen rond het virus en de gevolgen wens ik jullie allemaal heel veel plezier in, met of op de boot. Geniet ervan.

Wiert Omta,
voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Thursday the 15th. Custom text here.