Nadat het bestuur vanwege de Corona situatie twee keer digitaal heeft moeten vergaderen was het weer mogelijk de juni vergadering in ons clubhuis te houden. Uiteraard met enige aanpassingen zoals afstand, hygiëne en info over ieders gezondheid. Alhoewel het digitaal vergaderen ook goed ging is het toch prettig elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. De leden van het bestuur verkeren in goede gezondheid en dat is fijn om te weten. Ons hebben geen berichten bereikt dat er onder de leden ziekte als gevolg van het virus heerst. Gelukkig en reden tot dankbaarheid.

Het bestuur trok de conclusie dat de vereniging in de lift zit. Veel aanvragen voor lidmaatschap en een ligplaats. Dat komt overeen met berichten in de pers dat er weer veel animo is om te gaan recreëren op en aan het water. Wij watersporters wisten dat natuurlijk al eerder wat genieten is maar dat nu meer mensen dat inzien is dat prettig voor de watersport. Onze vereniging kan daar ook van profiteren. Wat opvalt en ik schreef dat al eerder dat we meer aanvraag krijgen voor kleine boten dan voor grote. Dat is ook wel eens anders geweest.

Van de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren ligt er al een aantal maanden het verzoek om als vereniging een bijdrage te doen aan deze stichting. Bekend is dat de overlast van waterplanten een steeds groter probleem wordt in ons vaargebied. Het verschilt per meer, maar last hebben we overal en allemaal. De stichting is het afgelopen jaar druk geweest met het ontwerpen en construeren van materiaal waarmee je beter en vooral efficiënter het maaien en het opruimen kunt doen. In samenwerking met de bedrijven en de Coöperatie Gastvrije Randmeren is een “vaartuig” ontwikkeld waarmee het gestelde doel namelijk het opruimen van de waterplanten beter moet gaan. De deelnemende bedrijven, de Coöperatie, aanliggende jachthavens, gemeenten en provincies en ook watersportverenigingen is om een bijdrage gevraagd. Dat is gelukt. Met name de bijdrage van de provincies, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland is belangrijk geweest van de opstart. Ook onze vereniging is gevraagd om mee te doen. Het bestuur had al gezegd dat als ook andere verenigingen meedoen ook wij een bijdrage zouden doen. Ondanks het principiële bezwaar dat het om openbaar water gaat en het Rijk zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Dit laatste gebeurt niet. Rijkswaterstaat maait alleen de vaargeulen. Voor ons watersporters is dat niet genoeg. Na wikken en wegen heeft het bestuur net als vergelijkbare verenigingen 1500 euro toegezegd.

Het jeugdzeilen gaat weer van start. De commissie jeugdzeilen heeft een plan geschreven hoe weer begonnen zou kunnen worden en onder welke voorwaarden. Het bestuur stemt er mee in en is de commissie en de instructeurs zeer erkentelijk voor hun inzet. Het zeilen zal terugvallen op een leerling per boot, alleen de ouders als toeschouwers en het clubhuis blijft gesloten. Ook met de instructeurs zijn goede afspraken gemaakt. Op 19 juni is het zo ver. Voor de vakantie hopen we in totaal 4 avonden te kunnen varen.

In de nieuwsbrief en in ledenvergaderingen hebben we vele keren gesproken over de ontwikkelingen rond Strand Horst. Het nieuwe bestemmingsplan is klaar. Diverse organisaties en bewonersgroepen hebben bezwaar en uit eindelijk beroep aangetekend waaronder onze vereniging. Dit heeft niet geleid tot aanpassing. Daarom zou de Raad van State een definitief oordeel geven op 9 juni. Op het laatste moment heeft de gemeente gevraagd om uitstel van behandeling. Het STAB als adviesorgaan van de Raad van State heeft nogal negatief geadviseerd over het plan. Het gaat dan vooral om natuur, milieu, geluid en vooral ook over het passen in het gebied rond Strand Horst. De gemeente heeft nu allerlei adviesbureaus ingeschakeld om aanpassingen te doen. Het wordt wel einde 2020 of later dat het opnieuw bij de Raad van State ligt.

Ik ben begonnen met te schrijven dat het zo fijn is om elkaar weer in de ogen te kunnen kijken. We treffen elkaar op de haven en daar gaan we op gepaste en voorgeschreven wijze goed met elkaar om. Het zou echter toch wel fijn zijn om elkaar voor een praatje, een drankje en een hapje weer te treffen in het clubhuis. Ook dat is een onderdeel van de watersport. Het bestuur heeft mede op basis van landelijke regelgeving en na het inwinnen van informatie besloten het clubhuis op de zondag weer open testellen met ingang van zondag 5 juli 2020. Nader bericht volgt nog.

Het bestuur wenst iedereen die binnenkort voor kortere of langere tijd met de boot het water opgaat veel plezier en gezond weer terug.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Thursday the 15th. Custom text here.