In andere jaren vergadert het bestuur in principe niet in de maand juli. We komen dan wel bij elkaar voor een kop koffie en om eventueel bijzondere en lopende zaken af te handelen. Zoals zoveel in deze “Coronatijd” anders verloopt, heeft het bestuur besloten de vergadering in juli toch tot een formele vergadering te verklaren. Daar waren verschillende redenen toe.

De belangrijkste was hoe om te gaan met het wel of niet openstellen van het clubhuis. Sportkantines mogen van het kabinet weer open maar wel onder strikte voorwaarden. Het bestuur heeft aan de barcommissie en het bestuurslid evenementen gevraag de mogelijkheden te onderzoeken. Na passen en meten en alles afwegende is het advies aan het bestuur om nog niet tot openstelling over te gaan.

We zouden in het clubhuis zeven tafels kunnen plaatsen met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Aan elke tafel mogen dan twee mensen zitten. Meer mag ook maar dan moet men van het zelfde huishouden zijn. Statafels zijn niet toegestaan. Van te voren moet iedereen een afspraak maken. De vraag is of dit aan de ons bekende gezelligheid gaat voldoen. We zijn gewend om elkaar te ontmoeten en met elkaar te kletsen. Gevolg kan zijn dat barpersoneel moet gaan optreden als handhaver. De openstelling vraagt ook veel extra voor- en nawerk. Denk eens aan het ontsmetten van een en ander. Het is ook bekend dat er in Ermelo streng wordt gehandhaafd. Daar zijn voorbeelden van en bij openstelling loop je zo maar de kans op een hele dikke boete. Het is vakantie tijd dus sowieso zullen er minder leden op af komen.

Na goed nadenken en alles besproken hebbend heeft het bestuur besloten om het clubhuis in ieder geval voor ledenactiviteiten zoals de zondag openstelling en ledenbijeenkomsten tot september gesloten te houden. Voor het jeugdzeilen, wat weer begonnen is, zijn zeer strenge maatregelen genomen en dat geldt ook voor bestuur en commissies.

Wel is nog gedacht aan een activiteit buiten. Daar kan en mag meer. Ook dat vraagt erg veel aandacht, zorg en voorbereiding. Bovendien, hoe jammer ook, vallen veel van onze leden in de risicogroep. Tot heden heeft de coronapandemie op de haven nog niet geleid tot problemen. Het bestuur hoopt dit zo te houden.

Het bestuur heeft zich de afgelopen tijd intensief beziggehouden met het bestemmingsplan Strand Horst. Met de leden zijn onze bezwaren uitgebreid besproken. Het heeft geleid tot een beroep bij de Raad van State. Ons beroep is er een van de dertien. We waren zeer verbaasd dat de gemeente Ermelo de zaak heeft teruggetrokken bij de Raad van State en om tijd en ruimte gevraagd heeft het bestemmingsplan op onderdelen te kunnen aanpassen. Dit lijkt ons vanuit gemeentelijk standpunt begrijpelijk. Ze hadden zelf al geconstateerd dat het plan zou worden afgeschoten. Dit alles geeft ons het gevoel dat we een punt hebben en terecht bezwaar en beroep hebben aangetekend.
Het vervolg is dat de gemeente aan het werk is en het aangepaste plan voor 1 december 2020 weer bij de Raad van State moet neerleggen. Het is onduidelijk of dit haalbaar is en hoe het plan er dan uit ziet. Het bestuur houdt in dezen de vinger aan de pols.

Er gebeurt wat betreft aan- en verkoop van boten en komst van nieuwe leden veel in de haven. Veel ligplaatshouders willen groter of kleiner en zijn op zoek naar een nieuwe plek. Dat betekent veel werk voor havenmeester en ledenadministratie. De afspraak in het bestuur is dat de havenmeester de tijd krijgt om boten te herschikken. De leden moeten dan ook rekening houden met verandering. Het ene lid omdat hij of zij dat graag wil maar de ander omdat het moet. Binnen onze vereniging geldt dat we iedereen een mooie plek gunnen maar dat het wel moet passen binnen de haven en de vereniging. Het gaat er ook om de haven zo slim en efficiënt mogelijk in te delen. Dat is een taak van de havenmeester en hij krijgt daar van het bestuur alle ruimte toe.

Het betekent al met al wel, dat onze haven net als Jachthaven Strand Horst vol is. Onze wachtlijst heeft zeven externe en twaalf interne wachtenden. Het lijkt of er weer een beetje lift zit in de Watersport. Een mooie afsluiting zo vlak voor de vakantieperiode.

Mede namens het bestuur wens ik een ieder heel veel plezier en gezondheid op en langs het water.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Thursday the 15th. Custom text here.