Het bestuur heeft na goed overleg twee maanden niet vergaderd. De reden zal duidelijk zijn. Het Corona virus is nog steeds onder ons en alhoewel de vaccinatie ons gaat helpen, is het nog niet zo ver. Elkaar fysiek ontmoeten was dus onmogelijk. Wel is er voortdurend onderling overleg geweest. Telefonisch en digitaal. Leuk is het allemaal niet. Verderop in deze nieuwsbrief wordt nog meer gezegd over hoe verder in Corona tijd.

Nu in maart zijn we wel bijeengeweest. Uiteraard niet fysiek maar digitaal. Bepaalde zaken konden niet wachten en moesten besproken worden in volledige samenstelling van het bestuur. Heel verdrietig dat we een van de bestuursleden moesten missen.

Wim Schuur

Het bestuur heeft stil gestaan bij het zo plotseling overlijden van Wim. Heel triest dat een zo blijmoedig mens, zo jong nog, komt te overlijden. Wim was een zeer blijmoedig mens. We wisten dat hij niet helemaal zorg en pijnvrij was. Toch keek hij positief naar de toekomst. Twee dagen voor het fatale moment spraken mijn vrouw en ik Wim langs de Leuvenumseweg. Hij fietste samen met Ria en stopte even voor een praatje. Hij voelde zich goed. De operatie in het St. Jansdal was geslaagd en nu nog naar Nieuwegein voor een nieuwe hartklep. Het zou weer voorjaar worden en dan er op uit met de camper. Binnenkort zouden we elkaar weer spreken in het bestuur en bij DVS’33. Het is anders gelopen.

We hebben als Watersportvereniging veel aan Wim te danken. Hij was samen met anderen heel actief met het organiseren van evenementen en het voorbereiden van ledenavonden. Daar was hij goed in. Als Wim er was, was hij ook echt aanwezig. Zijn persoon, zijn betrokkenheid en enthousiasme werkte aanstekelijk. Hij kon mooie verhalen vertellen over vaartochten en gezellige avonden na het varen. Vaak trad hij op als gangmaker van de gezelligheid. Het moet voor Ria heel zwaar zijn haar man te moeten missen. Zij en haar gezin gaven daar blijk van in een prachtige video die vertoond werd in de afscheidsbijeenkomst. Deze video waar ieder lid van de familie iets over Wim vertelde, was gemaakt in onze haven. Mooie beelden en vooral hartverwarmende woorden. Met Ria en haar gezin zullen we Wim dankbaar blijven voor zijn persoon en zijn inzet voor onze vereniging.

Het is even stil zijn om de gedachten te verzamelen nadat je afscheid hebt genomen van een markant lid van het bestuur en de vereniging. Toch hadden we ook andere zaken te bespreken. Het Corona virus is onder ons en dus liggen behoudens de strikt noodzakelijke alle verenigingsactiviteiten stil. Dat betekent nog wel wat. De vraag is dan altijd zien we niets over het hoofd en komt het wel allemaal goed. Elk voorjaar maken we clubhuis en steigers schoon. Dat lukt nu niet. We willen niet in groepen bijeen zijn. Het hoogstnoodzakelijke doen we als eenling. Het grote werk blijft liggen en zullen we later moeten inhalen. De steigers worden behandeld om de ergste gladheid te voorkomen. Planken worden incidenteel vervangen. Kortom wat moet, wordt gedaan maar wel anders dan we gewend zijn.

Er is ook goed nieuws. We zijn al langer met Jachthaven Strand Horst in gesprek over renovatie van de steigers. De haven is heel drukdoende met een aantal steigers. De werkzaamheden zijn duidelijk zichtbaar. De komende winter worden ook de steigers G en H aangepakt. Dat rechtvaardigt ook de wat minder intensieve aanpak die mede door Corona veroorzaakt wordt. Het betekent wel dat de steigers G en H de komende winter niet bruikbaar zijn. Logistiek is dat een stevige operatie. In overleg met Jachthaven Strand Horst zullen we vroegtijdig met een plan komen hoe deze operatie aan te pakken. In het verleden hebben we in onze haven een aantal vingersteigers verlengd.

De bedoeling is deze verlenging in stand te houden. Omdat de verlengingen eigendom zijn van vereniging moet er nog overleg plaatsvinden over de financiering. Dat geldt ook voor de elektriciteitsvoorziening. Het bestuur is wel van mening dat nu we toch bezig zijn, het goed en toekomstbestendig aan te pakken. Tot slot waren en zijn er nog twee items van belang. Allereerst het organiseren van de Algemene Ledenvergadering. De voorjaars ledenvergadering kan ook geen doorgang vinden. Dat is al de derde op rij. Dat vindt het bestuur niet prettig. Je wilt elkaar ontmoeten en het reilen en zeilen van de vereniging bespreken. Het bestuur doet zijn best maar een gesprek daarover is nog belangrijker. Hopelijk dat we komend najaar alles weer goed op de rij kunnen zetten. We zullen dan niet alleen terugkijken maar ook vooruit. Dat laatste zal met een nieuw of deels nieuw bestuur moeten. Op een na zij de bestuursleden over hun zittingstermijn heen. Een zittingstermijn die voor hen ook niet verlengd gaat worden. Kortom we moeten op zoek naar verse krachten voor het bestuur. Het zou de leden sieren als ze zich spontaan melden. Het bestuur gaat ook op zoek.

Het bestuur wenst alle leden en sympathisanten een mooi en gezond vaarseizoen.

Wiert Omta,
Voorzitter Watersportvereniging Ermelo

Saturday the 27th. Custom text here.